2017`de evini satanlar ne kadar vergi ödeyecek?

Geçtiğimiz sene içerisinde gayrimenkulünü satan kimseler, bu sene gelir vergisi ödemekle mükellef oluyor. Ancak herkes bu vergiyi ödemiyor. Yalnız, gayrimenkulünü edinim tarihinden itibaren 5 sene içerisinde satanlar vergi mükellefi oluyor.
Mevcut uygulamada 5 sene geçtikten sonra yapılan gayrimenkul satışları vergilendirilmiyor
Değer artış kazancı vergisi olan bu gelir vergisi, satışın yapıldığı tarihi takip eden sene içinde ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor.
2017`de evini satanların ne kadar vergi ödeyeceğini alış ve satış fiyatları ve bu tarihlerdeki enflasyon oranları belirliyor. Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark ile enflasyon oranları ile yapılan hesaplama sonrasında istisna sınırından yüksek gelir elde edilmiş olması halinde vergi çıkıyor.
302 Seri No.lu Genel Tebliği ile 2018 yılı değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 12 bin TL olarak belirlendi.
Vergi beyanname ve ödeme tarihleri ne zaman?
Değer artış kazancı vergisi için 25 Mart akşamına kadar beyanname verilebiliyor. Beyannameler vergi dairesine giderek ya da internet şubesinden verilebiliyor.
Ödemeler ise senede iki eşit taksit halinde alınıyor olup, ilk taksitler 1-31 Mart tarihleri arasında, ikinci taksitler ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında tahsil edilecek.
Vergiler; Başkanlığın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, anlaşmalı bankalar, tüm vergi dairelerinden ödenebiliyor.
Yeni düzenleme geliyor
2016 yılında hazırlanan Gelir Vergisi Tasarısı gereğince gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra da satılması halinde vergi ödenmesi gerekecek. Tasarı yürürlüğe girdikten sonra vergi satışın gerçekleştiği seneye göre belirlenen vergi yüzdesi ile hesaplanacak.
Taşınmazın 2 yıl içinde satılması halinde değerinin yüzde 40`ı
Taşınmazın 3 yıl içinde satılması halinde değerinin yüzde 50`si
Taşınmazın 4 yıl içinde satılması halinde değerinin yüzde 60`ı
Taşınmazın 5 yıl ve sonrasında satılması halinde değerinin yüzde 75`i muaf tutulacak.
Buna göre; 
Taşınmazın 2 yıl içinde satılması halinde değerinin yüzde 60`ı
Taşınmazın 3 yıl içinde satılması halinde değerinin yüzde 50`si
Taşınmazın 4 yıl içinde satılması halinde değerinin yüzde 40`ı
Taşınmazın 5 yıl ve sonrasında satılması halinde değerinin yüzde 25`i üzerinden vergi hesaplanacak.