Adana’nın en hızlı yapılaşan ilçesiyiz

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ

Adana’nın gelişmeye en açık bölgelerinden olan Sarıçam ilçemizde, altyapı ve imar uygulamalarıyla birlikte en önem verdiğimiz konular arasında inşaat sektörü ve buna bağlı çalışmalar da yer almaktadır.

İnşaat sektörü günümüzde ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında gelmektedir, küresel ekonomik kriz ve döviz kurlarının yukarı yönde ilerlemesi inşaat maliyetlerinin artması, bu sektördeki hızlanmayı engelleyememektedir. Bu anlamda ilçemizde de inşaat sektörü önemli rol üstlenmektedir. Bunun sebepleri arasında; ülkemizin günümüzde güçlü ekonomiye geçiş sürecinde olması, ilçemizin değişen ve gelişen çehresiyle nüfusumuzun hızlı artış göstermesi, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük üniversitesi olan Çukurova Üniversitesi ve yeni kurulan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ilçemiz sınırları dahilinde olması, yine ilçemiz sınırları dahilinde 33 bin kişi kapasiteli Adana’nın yeni stadyumunun inşa edilmesi ve en önemlisi de Sarıçam’a olan ilginin artması yer almaktadır.

Bütün bu gelişmelere paralel olarak kentsel gelişimin yoğun olarak yaşandığı ilçemizde insan ihtiyaçları da artmaktadır. İnşaat sektörü de bu artan ihtiyaçları karşılamak için ilçemizde anahtar rol üstlenmiş durumdadır. İlçemizde 2016 yılında 626 olan yapı kullanma izin belgesi, yani iskan sayısı, 2017 yılında artış göstererek şu anda 650’ye ulaşmış, yılsonuna kadar ise 750’yi geçmesi beklenmektedir. Ayrıca şu anda ruhsatını alıp yapımına başlanmış olan ve başlamaya hazır bulunan inşaat sayısı bin 62 adettir. Bu rakamlar ilçemizin inşaat sektörü olarak hızlı ilerleyişinin ivmelenerek artmakta olduğunu göstermektedir.

Belediyemiz bu gelişmeler ışığında Sarıçam’ın modern bir kent olması yönünde gerekli altyapı ve imar düzenlemelerini hazırlamayı öncelikli konular arasında görmektedir. Çalışmalarımız, sağlıklı bir Sarıçam ilçesi ve kentsel donatıları en üst düzeyde hayata geçirilmiş bir ortam sağlanması yönünde ilerlemektedir. Belediye olarak bu hedeflerimize ulaşmada, vatandaşlarımıza Sarıçam’da yaşamanın ayrıcalığını hissettirmede bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İlçemiz, Adana’nın en yeni ilçesi olmasına rağmen, sahip olduğu avantajlar ile en hızlı gelişen ve büyüyen ilçesi özelliğini de taşımaktadır.

Bu büyüme trendinde inşaat sektörünün etkisi de açıkça görülmektedir. Bir çok farklı sektörü de harekete geçiren, ekonomik canlanmaya katkıda bulanan inşaat sektörünün daha da gelişmesi, sağlıklı ve yaşanabilir konut alanları, sosyal alanlar ve hizmet binalarının sayısının her geçen gün artması, Sarıçam’ın geleceğine de olumlu olarak yansıyacaktır. Sarıçam’da yaşayan vatandaşlarımızın, modern yaşam alanlarında, kent olanaklarından azami seviyede istifade etmeleri temel hedeflerimiz arasındadır. Bu açıdan, inşaat sektörüne desteğimiz ve yaşanan sorunların aşılması noktasında Belediye olarak çalışmalarımız devam edecektir.