Avrupa Komisyonu raporuna Kalkınma Bakanlığı’nın e-Yazışma Projesi damga vurdu

Avrupa Komisyonu 2017 Yılı e-Devlet Kıyaslama (eGovernment Benchmark) Raporu’nu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Rapor kapsamında Türkiye’nin örnek dijital dönüşüm çalışmalarından olan Kalkınma Bakanlığı’nın e-Yazışma Projesi de ele alındı. Kalkınma Bakanlığı tarafından, resmi kurum ve kuruluşların elektronik ortamda resmi belge ve yazışmaları yasal geçerli belgeler olarak, elektronik imza (e-İmza) ile imzalayarak kullanabilecekleri, farklılık oluşturan teknik altyapı mekanizması geliştirildi. Kamu kurumları arasında belge alışverişinde kullanılan ileti aracı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımı esas alındı. E-Yazışma Projesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmesi talimatı verildi. Yine proje kapsamında; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Bakanlıklar başta olmak üzere 200’den fazla kamu kurum ve kuruluşu arasında entegrasyon sağlanarak EBYS kullanılmaya başlandı. Elektronik ortamdaki resmi yazışmalar için kullanılacak ortak kuralları tanımlayan “e-Yazışma Teknik Rehberi” hazırlandı ve rehbere uygun belge üreten yazılım bileşenleri geliştirildi.

Konuyla ilgili konuşan TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, “e-Yazışma; kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında ve özel sektör ile yaptığı tüm yazışmaların elektronik ortamda, KEP altyapısı kullanılarak yürütüldüğü resmi yazışma sistemidir. KEP ve e-İmza’nın kamu kurum ve kuruluşlarında yaygın olarak kullanılmasının önünü açan Kalkınma Bakanlığı’nın e-Yazışma Projesi, kamudaki dijital dönüşüm adına oldukça önemli bir adım olarak öne çıktı.

Avrupa Komisyonu 2017 Yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu’nda da ele alındığı üzere e-Yazışma Projesi birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Bunlar arasında; kamu kurumları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenli doküman alışverişi; bürokratik süreçlerin azaltılması; maliyet ve zamandan tasarruf; iş yükünü azaltma; daha az kağıt tüketimi; hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması; resmi belgelerde eksikliğin önlenmesi/posta gönderim problemlerinin ortadan kaldırılması; güvenliği ve güveni artırma sıralanabilir” dedi.

Raporda ayrıca e-Devlet alanında gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın e-Devlet Kapısı Görüntülü Çağrı Merkezi; Adalet Bakanlığı’nın UYAP Portalı, UYAP SMS Bilgi Sistemi ve İcra Malları e-Satış Portalı; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Spor Bilgi Sistemi; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün MERNİS’i; Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul’u (MEBBİS); Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Tebligat’ı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yeni Kimlik Kartı–MERSİS’i; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İş Bulma, Başvurma ve Sigorta Hizmetleri; Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız’ı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Üniversite e-Kayıt’ı gibi başarılı örneklere de yer verildi.