BOSAD Avrupa boya sektöründe en büyük üçüncü ülke olması hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor

BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı

Boya ve hammaddeleri sektöründe önemli bir yere sahip olan meslek örgütü Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD), Türk boya pazarının orta vadede Avrupa boya sektöründe en büyük üçüncü ülke olması hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor. 2017’de Türk boya sektörünün yüzde 2-3 civarında bir büyüme ile kapanmasını beklediklerini belirten BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, 2018’de ise yüzde 3-4 arasında bir büyüme öngördüklerini söyledi.

Yiğitbaşı, BOSAD’ın ana hedefinin Türk boya sanayini, bölgenin üretim ve yatırım üssü haline getirmek olduğunu vurguladı. Yiğitbaşı, “Bölgesel alandaki sorunların çözümünde olumlu gelişmeler yaşanması halinde, boya sanayinde özellikle ihracatta, sektörel büyümeyi etkileyecek olumlu gelişmeleri görebiliriz. Hedefimiz orta vadede dünya boya pazarında en büyük üçüncü ülke olmaktır. Avrupa kalitesinde üretim yapan, teknolojisini sürekli geliştiren bir sanayi olarak bölgesel bazda güçlü bir oyuncuyuz” dedi.

Boya sanayimizin bugünkü üretim gücü ve yapısıyla dünya boya sanayisinden yaklaşık yüzde 2’lik pay aldığını ifade eden Yiğitbaşı, Türk boya sanayinin ekonomik büyüklüğünün iç Pazar ve ihracat olmak üzere 3 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Boya sanayinde toplam üretimin yaklaşık yüzde 90’a yakınının iç pazarda tüketildiğini, yüzde 8-10 aralığındaki üretimin ise ihracata yönelik olarak değerlendirildiğini ileten Yiğitbaşı, Türk boya sektörüne yönelik şu açıklamaları kaydetti: “Boya sanayisinde geçtiğimiz yılki 915 bin tonluk üretimin, yüzde 60’ı dekoratif boyalar, yüzde 40 ise sanayi boyaları olarak gerçekleşti. Değer bazında ise inşaat boyaları yüzde 37, sanayi boyaları ise yüzde 63 bir paya sahip. Sanayi boyalarında da önemli bir ilerleme söz konusu.”

Uluslararası yatırımcıların son 10 yılda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler çerçevesinde yatırım için ülkemizi tercih ettiğini belirten Yiğitbaşı, “Boya sanayi son 10 yılda önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış ve kimya sanayi içindeki konumunu güçlendirmiş, dinamik bir sektör haline gelmiştir” dedi.

– BOSAD’ın faaliyetlerinden ve projelerinden söz eder misiniz?

YİĞİTBAŞI: BOSAD sektörel temsil gücünü, ülkemiz genelindeki boya üreticileri yanında hammadde ve yan sanayimizi de temsil eden üyeleriyle sürdürmektedir. BOSAD’ın ana gündemi; boya ve hammaddeleri sanayimizin her alanındaki gelişmelere katkı sağlamak ve boya sanayimizin bölgesel bir yatırım & üretim üssü olma hedefine bağlı olarak ekonomik ve ticari yapısına katkı sağlamaktır. Bu anlamda yaklaşık 15 çalışma yılını geride bırakmış ve boya sanayimizi kayıtlı ekonomik faaliyetleri içinde yüzde 80’i aşan bir temsil gücüne kavuşmuştur. BOSAD’ın ana hedefi; boya sanayimizi, bölgemizin bir üretim ve yatırım üssü haline getirmektir. Bu alanda hedefimize ulaşmak için bürokratik kesim başta olmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile entegre çalışmalar yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Sanayimizin özellikle üretim ve Ar-Ge açısından konumunun güçlendirilmesi ve bu alandaki yatırım sürecinin desteklenmesi gerekmektedir. BOSAD olarak sektörümüzün gelişimine yönelik mesleki ve teknik çalışmalarımız, düzenlenen çalışma grupları ile sürdürülmekte ve alanları itibarı ile başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, diğer meslek örgütleriyle ortaklaşa düzenlediğimiz sektörel projelerle devam etmektedir. Bunların içinde sektörümüzün ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik paintistanbul&Turkcoat Fuar ve Kongre projemiz önemli yer tutmaktadır.

– Türk boya sektörünün dünyadaki konumu ve önemi hakkında bilgi verir misiniz?

YİĞİTBAŞI: Boya sanayi son 10 yılda önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış ve kimya sanayi içindeki konumunu güçlendirmiş, dinamik bir sektör haline gelmiştir. Sektörel büyümenin kesintisiz devam edeceği görüşündeyiz. Bölgesel alandaki sorunların çözümünde olumlu gelişmeler olması halinde, boya sanayinde özellikle ihracatta, sektörel büyümeyi etkileyecek olumlu gelişmeleri görebiliriz. Toplam boya üretim rakamımız ile Avrupa’nın en büyük beşinci üreticisiyiz. Dördüncü olan İtalya ile rakamlarımız birbirine çok yakın ve hedefimiz orta vadede en büyük üçüncü ülke olmaktır. Avrupa kalitesinde üretim yapan, teknolojisini sürekli geliştiren bir sanayi olarak bölgesel bazda güçlü bir oyuncuyuz. Tüm bunlar boya sanayinin gelecek yıllardaki gelişimi açısından son derece olumludur. Dolayısıyla, sektörün ilerleyen yılları adına umutluyuz. Boya sanayimiz bugünkü üretim gücü ve yapısıyla dünya boya sanayisinden yaklaşık yüzde 2’lik pay almaktadır.

– Sektörün büyüklüğü, iç-dış pazar hakimiyeti ve hacminden bahseder misiniz? Yatırımcılar neden Türkiye’yi tercih etmeli?

YİĞİTBAŞI: Türk boya sanayinin ekonomik büyüklüğü iç pazar ve ihracat olmak üzere 3 milyar dolar seviyesinde. Boya sanayisinde üretimin, yüzde 60’ı dekoratif boyalar, yüzde 40 ise sanayi boyaları olarak gerçekleşiyor. Değer bazında ise inşaat boyaları yüzde 37, sanayi boyaları ise yüzde 63 bir paya sahip. Sanayi boyalarında da önemli bir ilerleme söz konusu. Türk boya sektöründe bugün kayıtlı ekonomik faaliyetler içinde yaklaşık 300 boya üreticisi kuruluş bulunmaktadır. Boya sanayinde toplam üretimin yaklaşık yüzde 90’a yakın kısmı iç pazarda tüketilmekte olup, geri kalan yüzde 8-10 aralığındaki üretim ise ihracata yönelik olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası yatırımcılar son 10 yılda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler çerçevesinde bizleri tercih etmektedir. Ayrıca bölgesel bir çekim merkezi olma özelliğimiz de yatırımcıları çeken diğer bir unsurdur.

– Türkiye’de boya tüketimi ne durumda? Boya tüketimini neler etkiliyor?

YİĞİTBAŞI: BOSAD’ın temel gündeminde, ulusal boya tüketiminin kişi başına olan 11 kilogram seviyesini inşaat ve sanayi boyaları dahil, gelişmiş ülkeler seviyesi olan 15 – 16 kilograma yükseltmek için gerekli ekonomik ve teknik çalışmalara destek sağlamak geliyor. Boya tüketimini etkileyen faktörlerin başında diğer tüketim alanlarında olduğu gibi ulusal ve kişi başı gelir artışı yer alıyor. Diğer taraftan mevcut binaların yenilenmesi, boya tüketimi açısından inşaat boyaları için önemli bir etken olmaktadır. Sanayi boyaları grubunda ise, genel imalat sanayimizin her alanda gelişmesi, boya sanayimizin de tüketimini olumlu etkilemektedir.