İhracatçıya daha fazla kaynak müjdesi…

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İhracat Haftası’nda ihracatçılara seslendi. Ağbal, “Hükümet olarak bütçeden ihracata daha fazla kaynak ayıracağız” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İhracat Haftası’nın ikinci gününde ihracatçılara seslendi. Bakan Ağbal, ihracatçılara hitaben “Siz bu motivasyonu bu enerjiyi sürdürün biz de hükümet olarak bütçeden ihracata daha fazla kaynak ayıracağız” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İhracat Haftası’nın ikinci gününde ihracatçılara kaynak müjdesi verdi. Bakan Ağbal, “Siz bu motivasyonu bu enerjiyi sürdürün biz de hükümet olarak bütçeden ihracata daha fazla kaynak ayıracağız” dedi.

“Özellikle Asya pazarlarını yeni bir yol bularak da Afrika’yı takip etmemiz gerekiyor”

2030 ve 2050’lere gelindiğinde küresel ekonominin olağanüstü ölçüde değişeceğini şahit olunacağını aktaran Ağbal, “Gelişmekte olan ülkelerin 2030’da 2050’de küresel ekonomiden alacağı pay yüzde 50’nin üzerine çıkacak. Bu olağanüstü bir değişim demektir.Gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki 10 yıllar içerisinde özellikle orta ve yüksek teknolojili üretimdeki payları da artacak. Biz şimdi yüksek teknolojili üretim deyince yönümüzü Batı’ya dönüyoruz, aslında Doğu’dan güçlü bir yükseliş geliyor. Çin, Hindistan, Güney Kore o bölgede yüksek teknolojili ürün, üretim ve katma değerli üretim gittikçe artıyor. Dolayısıyla bizim mutlaka ve mutlaka stratejimizi, geleceğe ilişkin planlarımızı kurarken küresel ekonomideki bu değişime odaklanıp hedef pazarlar olarak özellikle Asya pazarlarını yeni bir yol bularak da Afrika’yı takip etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Mali imkanlarımız olursa geçici vergi indirimlerini sürekli yaparız”

Mobilyada, konutta, beyaz eşyada yapılan geçici vergi indirimleri hakkında konuşan Ağbal, “Geriye dönüp baktığım zaman gerçekten bu geçici vergi indirimlerinin sadece bu sektörlerde değil, dalga dalga birçok sektörde ciddi bir motivasyon ürettiğini, tüketici talebini tetiklediğini ve üretimin çarklarını döndürdüğünü görüyorum. İnşallah bir gün mali imkanlarımız olur ve genel anlamda bu oran indirimlerini sürekli yaparız. Esas olan budur ama bir taraftan da mali disipline her zaman için dikkat edeceğiz” dedi.

“2018 Türkiye için güçlü büyümenin devam ettiği bir yıl olacak”

Bakan Ağbal, 2018 yılının Türkiye için güçlü büyümenin devam ettiği, risklerin görece olarak aşağıya geldiği, istihdamın artmaya devam ettiği ve enflasyonla mücadelede ilave adımların atılacağı bir yıl olacağını belirtti. Ağbal, “Güçlü büyüme momentumunu inşallah 2018 yılında da devam ettireceğiz. İçeride ve dışarıda bir takım olumu ve olumsuz riskler olmakla beraber kısa vadede bu risklerin birbirlerini dengelediğini görüyoruz. Onun için 2018 yılında yatırımların daha da artacağını, özellikle piyasada oluşan güven nedeniyle istihdamın daha da yukarı geleceğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

2018 yılına ilişkin bir karamsarlık havası estirilmeye çalışıldığını altını çizen Ağbal, “Bunu yapan nedense hep aynı kişiler hep yanılan kişiler de onlar oluyor. Netice itibariyle hep beraber, yatırımcısıyla, üreticisiyle, ihracatçısıyla, işvereniyle, işçisiyle bir olacağız, içeride ve dışarıda oluşan bütün sıkıntılara rağmen bu büyüme hikayesini sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hükümet olarak bütçeden ihracata daha fazla kaynak ayıracağız”

Son iki yıldır ihracata verilen kaynağın artık artırıldığına vurgu yapan Ağbal, “2016 yılında koyulan ihracat ödeneği 1 milyardı. 2017 yılında bunu 3 milyar liraya çıkarttık. 2018 yılında 4.2 milyara çıkarttık, çıkarmaya da devam edeceğiz.Hükümet olarak bütçeden ihracata daha fazla kaynak ayıracağız” ifadelerini kullandı.