Kansai Altan, yeni teknoloji ve yatırımlarla ivmesini artırıyor

Japonya’nın önemli boya üreticilerinden ve hızlı büyüyen firmalarından Kansai Paint Co Ltd., 3 milyar dolara yaklaşan cirosu ve 15 bine yakın çalışanıyla dünyanın önde gelen boya üreticileri arasındaki yerini koruyor. Kansai Altan Boya ise Kansai Paint’in Türkiye’de kurduğu ortaklık olarak İzmir’de faaliyetlerini yürütüyor. Kansai Altan’ın faaliyetleri otomotiv boyaları, genel sanayi ve koruyucu boyalar olarak iki ana başlık altında toplanıyor. 2017 yılını hedeflerinin üzerinde tamamlamayı planlayan firma, özellikle otomotiv ve koruyucu boyalar alanlarında hızlı büyüme, yeni ürünler ve üretim tesisleri ile ivmesini artırmayı amaçlıyor.

100 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Kansai Altan Boya, 800’ü aşkın personeli ve 80 bin ton boya üretim kapasitesiyle Türkiye’nin önemli sanayi boyaları üreticilerinden birisi. Boya üretiminin ana girdisi olan polimer ihtiyacının önemli bir bölümünü aynı yerleşim alanında bulunan 18 bin ton kapasiteli polimer üretim tesisinde üreten firma, 2016 yılında gerçekleştirilen 62 bin tonun üzerinde toplam üretimle yaklaşık 135 milyon euro ciro elde etti. Ar-Ge faaliyetlerine önem veren şirket, inovasyon çalışmalarına yüzde 2,6 gibi bir kaynak ayırıyor. Kansai Altan, müşterilerini ihtiyaç duydukları yeni teknolojilerle buluşturmayı, onları kendi faaliyetlerinde gerek performans gerek maliyet olarak rekabetçi ve iddialı tutmayı hedefliyor.

Türkiye’de yapılan binaların küçük bir yüzdesinin çelik yapılardan oluştuğu ve kullanımın henüz istenilen noktada olmadığı Kansai Altan yetkilileri tarafından vurgulanırken; Amerika, Avrupa ve Japonya’da yapılarda çelik kullanım oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Türkiye’de yapısal çelik sektörünün potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran yetkililer, zamanla betonarme yapılardan çelik yapılara veya karma yapılara doğru geçişin kaçınılmaz olacağını vurguluyorlar. Konut alanlarında çelik kullanımının deprem kuşağında olan Türkiye için önemli olduğunu belirten yetkililer, çelik bina veya çelik takviyeli konut projelerinin hızla artacağına inandıklarını ileterek, “Çelik yapılar en başta depreme karşı çok dayanıklı ve esnek. Çok daha hızlı yaşam alanları oluşturma avantajına sahip. Çok katlı çelik yapılarda yangın koruma sistemleri ile birlikte riskler de minimize edilebiliyor. Dünyada gelişmiş ülkelerde çeliğin avantajları nedeni ile yapısal çelik kullanımı oldukça yaygındır.

Gelişmekte olan diğer ülkelerde de hızla yapısal çelik kullanımı artmaktadır. Bu nedenle nüfus yoğunluğunun da fazla olduğu, modern yapılara ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelerde bu anlamda potansiyel çok yüksektir. Ülkemizde çelik yapılar veya yapısal çelik ile ilgili olarak çalışan en önemli kurumlardan birisi TUCSA’nın gerek standartların ve şartnamelerin oluşturulması, gerekse ülkemizde yapılan çelik yapı projelerinin değerlendirilerek ödüllendirilmesi konusunda çok güzel çalışmaları bulunuyor. 18’inci Çelik Günü etkinliği yine bu kurum tarafından düzenlendi. Kansai Altan, dernek üyeliğinin yanı sıra stant açarak etkinliğe katkıda bulunmuştur. Bu tür çalışmalarla bilinirliğin ve kullanımın artacağına inanıyoruz” ifadelerinde bulundular.