Kordsa, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini güçlendirdi

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan 44 şirketin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini bu dönemde de korudu.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST 100 şirketlerinin bağımsız denetim kuruluşu tarafından uluslararası kriterlere göre incelenmesi ve sürdürülebilirlik performanslarının ölçümlenmesi sonucunda oluşturuluyor. Kordsa, 2016-2017 döneminin ardından, önümüzdeki dönemde de kurumsal sürdürülebilirlik performansı en üst düzeydeki 44 şirket arasında yerini aldı.

Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimseyen ve kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm süreçlerine entegre eden Kordsa’nın endekse dahil olmasında, bu sene üçüncüsünü yayımladığı ve önceki seneki raporlarıyla ödül aldığı sürdürülebilirlik raporu kadar, çevre yönetimi kapsamında enerji emisyonu, atık ve su yönetimi ile biyolojik çeşitlilik konularında yapılan çalışmalar ve geliştirdiği çevreci teknolojiler de etkili oldu.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi süreçlerini kapsayan Kurumsal Sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaşmasını amaçlıyor. 2017 yılında değerlendirmeye alınan 63 şirketin, Kordsa’nın da aralarında bulunduğu 44 tanesi “Endeks Seçim Kriterleri”ndeki eşik değerleri geçerek, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazandı.