Sektör, enerji verimli ve bitkilendirilmiş çatılarla akıllanıyor

Teknolojik gelişmeler ve yenilikler çatı kaplama malzemelerinin çehresini de değiştirmeye başladı. Daha yeşil ve sağlıklı bir çevre oluşmasına katkı sağlayacak yeşil çatı adı verilen bitkilendirilmiş çatı sistemleri, çatı altlarının kullanılmasına olanak sağlayacak pencereleri, ısı ve su yalıtımı sistemleri, çatılardan enerji üretimini sağlayacak fotovoltaik sistemler ile çatılardan yağmur suyu toplayan sistemlerin pazara girmesi sektörün ivmesini yükseltiyor.

Yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerin de sektörü hareketlendirmesi bekleniyor. Haziran 2018’den itibaren su yalım zorunluluğunun ülkedeki yapıların kalitesini artıracağı kaydedilirken, sektörü daha da ileriye taşıyacağı vurgulanıyor. Yakın gelecekte güneş enerjili ve yeşil çatı uygulamalarının hızla artacağına dikkat çeken sektör yetkilileri, güneş enerjili çatılar ve bitkilendirilmiş yeşil çatı uygulamalarının hızla yaygınlaştığını vurguluyorlar.

Önümüzdeki dönemlerde sektörün gelişimini ve büyümesini sürdüreceğine inandıklarını belirten yetkililer, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu çalışmalarının gelişimi etkileyeceğini kaydediyorlar. Çatıların yapılarda bir enerji üssüne dönüşmesi için çalışmalar yapılırken, fotovoltaik ve solar termal ürün gamı ile yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin şekilde yararlanan; güneş enerjisini kullanarak kendi elektriğini üreten ya da havuz suyunu ısıtan ve hijyenik sıcak kullanım suyu temin eden çevre dostu, akıllı çatıların önümüzdeki dönemde daha da ön plana çıkacağı vurgulanıyor.

Türk Yapı Sektörü Raporu verilerine göre Türkiye’de 2016 yılı itibari ile 1 milyar metrekare çatı alanı mevcut. Bu çatıların 135 metrekaresi endüstri alanı iken geri kalan 865 milyon metrekarelik kısmı konut çatı alanlarından oluşturuyor. Çatı sektöründe 500’ü üretim, ithalat, ihracat ve satış alanında olmak üzere bin 500 firma bulunuyor. Çatı kaplama, çatı yalıtımı, tamirat/yenileme ve kurulumunda 150 bin kişi istihdam ediliyor. Çatılarda yenileme ve tamirat çalışmaları büyüklüğünün ortalama yıllık 5 milyon metrekare olduğu belirtiliyor. Sektör olarak 2017’de kullanılan çatı malzemesi büyüklüğünün 2,8 oranında bir büyüme ile 171 milyon metrekareye ulaşmasını bekleyen sektör temsilcileri, Türk çatı sektörünün; Türki cumhuriyetler, Rusya, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Afrika ülkeleri, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine hizmet verdiği ifade ediyorlar.

Dünya geneline bakıldığında ise, nihai çatı kaplama malzemeleri 200 milyar doların üzerinde bir pazar oluşturuyor. Çatı kaplamaları pazarının yüzde 40’ı Asya-Pasifik, yüzde 34’ü Kuzey Amerika, yüzde 12’si Batı Avrupa, geri kalan yüzde 14’ü ise Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ait. Türkiye pazarı tüm kullanılan çatı malzemeleri dikkate alındığında dünya pazarının yüzde 1,3’ünü oluşturuyor. 3 milyar dolarlık Türkiye çatı kaplama pazarında üretilen çatı kaplama malzemeleri; özellik, kalite ve çeşit açısından gelişerek Avrupa standartlarını yakalamış durumda. Beton ve kil kiremit çatı sistem çözümlerinde iyi bir konumda bulunulmasıyla birlikte; seramik, arduvaz çatı kaplama malzemelerinin piyasaya girmesi ve metal esaslı çatı kaplamalarının sanayi ve sosyal amaçlı yapılara yeni ve modern bir yüze kavuşturması sektörün canlılığı açısından önem arz ediyor. Bitüm ve sentetik esaslı çatı kaplama malzemelerinde yangın güvenliği özellikleri geliştirilerek, konut ve endüstriyel yapılardaki kullanımının artmasını sağladı.

Yalıtımsız ve hatalı çatılar enerji israfı

ÇATIDER’in yaptığı araştırmaya göre geçen 10 yılda yalıtımsız ve hatalı çatıların ülke ekonomisine 26 milyar TL’nin üzerinde zarar verdiği belirlendi. Yalıtımı olmayan binalar kat adedine bağlı olarak en az ortalama yüzde 20 ila 30 aralığında enerji israfına neden oluyor. Çatı ve binalarda yapılacak tadilat ve yalıtım uygulamaları ile enerji harcamalarında yüzde 50 tasarrufu sağlayacağı kaydediliyor. Türkiye’de 9 milyon binadan yaklaşık 7 milyonunda standartlardan uzak ve yalıtımsız çatı uygulaması bulunuyor.

Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı sektörü bir araya getirecek

Çatı ve cephe sektörünün en önemli buluşması olan Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı’nın 9’uncusu 12 – 13 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde düzenlenecek. ‘Enerji Etkin, Ekolojik Çatı ve Cephe Sistemleri’nin ana konu olarak ele alınacağı konferansta inovatif uygulamalar da ilk kez görücüye çıkacak. ÇATIDER’in öncülüğünde gerçekleştirilen konferans, sektör ve akademinin bilgi ve deneyimlerini bir araya getiren güçlü bir platform olarak öne çıkıyor. Çatı ve cephe sistemlerinin araştırma, geliştirme, tasarım, yapım, kullanım ve dönüştürme süreçlerinde, söz konusu konsept, malzeme ve teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek ve ilgili kesimlere aktarmak amacı ile düzenlenen konferans; akademisyenler, sektör temsilcileri ve mimarlık öğrencilerini iki gün boyunca bir araya getirecek.