Tretuvar Nedir, Nasıl Yapılır ?

Tretuvar Nedir

En kısa açıklaması ile, yaya kaldırımıdır.

Fransızca bir kelime olup, orjinali “trottoir” ‘dir. Türkçe’ye tretuar olarak geçmiş olup, yer yer özellikle inşaat sahalarında okunduğu gibi yazılabilir (tretuar).

Tretuvar Nasıl Yapılır

Öncelikle alt dolgumuz yapılır, sıkıştırılır. Sonrasında tretuvar betonu dökülür gerekli tesviye ve perdah işlemleri yapılır. Aşağıdaki birim fiyat tarifinde detaylı olarak anlatılmaktadır. Sonrasında ise tretuvar kaplamamız ne ise, ilgili malzemenin uygulaması yapılır. Bu granit, kilit taşı vb. olabilir. Direkt beton olarak da bırakılabilir. Müteakiben bordür uygulaması yapılır.

Y.F.Ş. nin 47. ve 57. kısmlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde,projesinde gösterilen veya idarece verilen talimata uygun olarak yol betonu dökülmesi, sıkıştırılması, tesviyesi, derzlerin bırakılması veya açılması ve teçhizi, doldurulması, itinalı bir suretle beton kürünün sulanmak, örtmek vs. şekillerde tamamlanması suretiyle her yerde ve her çeşit taşıt yolu, yaya kaldırım, tünel içi kaldırım ve yol betonları beton yol yapılması.

BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :

Poz 16.100/K da sayılanlara ilaveten,derz latalarının iş başında temini ve yerleştirilmesi, bitüm ve boya malzemesinin iş başında temini ve kayma demirlerine bir kat sülyen bir kat bitüm sürülmesi,gerekli beton veya çelik kalıp malzemelerinin işbaşında temini ve kalıpların yapılması,dilâtasyon derzlerinin altına sabit derz latalarının temin edilerek yerleştirilmesi,beton yüzeyinin perdah makinesi ile perdahlanması,beton yüzeyinin yol eksenine dik (enine) istikamette süpürülmesi, kendir veya kenevirin işbaşına temini ve bunların derz boşluklarına yerleştirilmesi,daha sonra derzlerin; iyice temizlenmesi, kurutulması ve derz cidarlarına bitümlü malzeme sürülmesi soğuk veya sıcak derz malzemelerinin iş başında temini ve derzlerin bunlarla doldurulması suretiyle beton yol, tretuvar,tünel içi kaldırım ve yol betonları yapılması aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :

Çimento ve demir bedelleri, demir işçiliği ile çimento ve demirin; yüklenmesi, iş başında boşaltılması, depolanması ve muhafazası, çimento, demir, kum ve çakılın; iş yerine taşınması, kum ve çakılın yıkanması. ÖLÇÜ : Poz 16.100/K daki gibidir. ÖDEME: Birim fiyat cetvelinde, Poz 16.135/K daki ” Beton Yol ve Tretuvar” m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Tretuvar Yüksekliği

Kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 18 cm. üstü olarak kabul edilir. Tretuvar yüksekliği, beton, kaplama,bordür dahil yerine göre 20-40 cm aralığında olabilir. Yanındaki saha veya yol kotuna göre yüksekliğinin 20-30 cmi geçmemesi önemlidir, aksi halde kullanışsız olur.

Tretuvar Genişliği

Tretuar genişliği, çevre şartlarına göre değişir. Yönetmeliklerde belirli bir ölçü verilmemiştir ancak genellikle 120-150 cm aralıgındadır. Kaplama malzemesi burada önemli etkendir. Örneğin 30×30 ise 30 un katı olmalıdır.

Tretuvar Betonu

Genelde C12/15- C20/25 aralıgında tercih edilir. Yaya trafiğine maruz kalacağından daha düşük beton tercih edilmemelidir.