Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 2017’de 37.5 Milyon Tona Yükseldi

2017 yılında Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi 36 milyon ton seviyesini geçerek %13.1 oranında artışla, 2016 yılındaki 33.2 milyon tondan 37.5 milyon tona çıktı. Geçtiğimiz yıl elektrik ark ocaklı tesisler % 18.8 gibi büyük bir artışla 25.9 milyon ton; entegre tesisler ise, % 2.2 artışla 11.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.
2017 yılında Türkiye’nin kütük üretimi % 12.3 oranında artışla, 25.8 milyon tona yükselirken, slab üretimi 2016 yılına  kıyasla, % 15.1 artış göstererek, 11.6 milyon ton seviyesine ulaştı.
Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
                                      2016               2017       % değişim
                                                                            (17/16)
Kütük                          23.015           25.839    12.3
Slab                             10.147            11.684     15.1
TOPLAM                    33.163           37.523     13.1
EO                                21.846          25.962    18.8
BOF                              11.316         11.561         2.2
Aralık ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2016 yılının aynı ayına kıyasla %15.1, Kasım ayına kıyasla ise % 1.9 oranında artış göstererek, 3.26 milyon ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi Kasım ayına kıyasla, %0.1 seviyesinde hafifçe azalırken, entegre tesislerin üretimleri % 6.7 arttı.