YAŞAR ÜNİVERSİTESİ VE İÇMİMARLAR ODASI YÜKSEK LİSANS İÇİN PROTOKOL İMZALADI

Yaşar Üniversitesi ile TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi arasında lisansüstü programları için işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile daha önce de öğrencileri henüz eğitim sürecindeyken sektöre hazırlamak için Yaşar Üniversitesi ile birçok ortak etkinlik ve işbirliği yapan İçmimarlar Odası üyeleri ve yakınları Yaşar Üniversitesi’nde yüksek lisans yapma imkânı bulacak.

Söz konusu Protokole göre hizmetten yararlanma hakkına sahip olanlara her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücreti üzerinden %30 indirim sağlanacaktır.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İÇMİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Fen Bilimleri Enstitüsü altında eğitim vermekte olan İç Mimarlık yüksek lisans programında; İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almış olan mezunların, iç mekân tasarımı ve söylemleri üzerine araştırma yapmaları hedeflenmektedir.

Programın temel amacı, iç mimarlık alanındaki çağdaş söylemlerin ışığında kuramsal ve uygulamalı bilgide uzmanlaşma sağlamak, iç mimarlık alanına özgü bilgi ve eleştirel düşünce ışığında alana ilişkin problemleri bilimsel olarak analiz edip sentezleyebilmek ve özgün araştırmalar ortaya çıkarmaktır. Program dâhilinde alanda uzmanlaşmayı gerektiren araştırmalar, disiplinler arası iletişim ile aynı zamanda diğer tasarım alanları ve ilgili alanlarından da beslenmektedir.