Zorunlu Deprem Sigortası`nda Değişiklik

Hazine Müsteşarlığının konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete`de yayımlandı.
Buna göre, 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“…Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamaz.
Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “170 bin TL” ibaresi ise “190 bin TL” olarak değiştirildi.