AİMSAD DURMUYOR..

AİMSAD Başkanımız Uluslararası Temaslar İçin Mısır’da Egywoodex Fuarında Sektör Temsilcileri ile Görüşmelere Devam Ediyor.

AİMSAD Hakkında ;

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), 6 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. İlk kuruluş adımları Bursalı ağaç işleme makine ve yan sanayisi iş adamları tarafından, temelleri de Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarının yapılanmaları örnek alınarak atılan AİMSAD’ın başlıca kuruluş amaçları, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin imalatı ve temsilciliği konusunda faaliyet gösteren üye firmalar arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak; üyelerinin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalat ile ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelik çalışma ve teşebbüslerde bulunmak; Türkiye’de ve dünyada ağaç işleme makineleri ve yan sanayi mamulleri pazarını geliştirerek en ileri seviyeye çıkarmaktır.

AİMSAD başlıca kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için, ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda önemli yol haritaları teşkil eden Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’ni ve Makine Sektörü Strateji Belgesi’ni kılavuz telakki etmiş ve öncelikli olarak bu belgeler ile uyumlu çalışmalar yaparak ülkemiz için katma değer yaratmayı ilke edinmiştir. AİMSAD, ağaç işleme makineleri imalatı ile iştigal eden firmalar tarafından ve İstanbul merkezli olarak kurulmasına karşın, Türkiye genelindeki tüm ilgili makine ve yan sanayi firmalarını çatısı altında birleştirmeyi öngörmektedir. Bu amaca istinaden, yönetim organlarında dahi sektör firmalarının yoğunlaştığı coğrafi bölgeler dikkate alınmış ve tüm yan sanayi sektörlerinin temsil edilmesine de özen  gösterilmiştir.

AİMSAD’ın asli üyeliği kurumsal üyelik olup; Dernek, ağaç işleme makineleri ve bu makinelerin yan sanayi mamullerinin imalatçı ve temsilcilerinin oluşturduğu, sektörde ticaret yapan tüm firmalara açık olan, sosyal kültürel, ticari ve ekonomik alanda faaliyet gösteren bir dernektir.

AİMSAD’ın kurumsal olan asli üyelerinin yanı sıra, bireysel onursal ve akademik üyelikleri de bulunmaktadır. Bilim ve iş dünyası mensuplarından, sektörün ve mesleğin gelişmesine veya AİMSAD’a emeği geçmiş kişiler ya da akademik çalışmaları ile AİMSAD’a katkı sağlayabileceği değerlendirilen kişiler bu kategorilerde üyeliğe davet ve kabul edilebilmektedir.

Genel Merkezi Kartal’da bulunan ve üye firma sayısı 2016 yılı Ocak ayı itibariyle 51’e ulaşmış bulunan AİMSAD’ın kısa vadedeki en temel hedefi kurumsal yapılanmasını tamamlamaktır.

AİMSAD’ın orta vade hedefleri ise, sektör ile ilgili komitelerde yer alarak Bakanlıklar ve diğer resmi kuruluşlara görüş sunmak, sektörel çalışmalara katkı sağlamak; sektör ile yakın ilişkisi bulunan mobilya sektörü dernekleri ile iyi ilişkiler ve verimli işbirlikleri tesis etmek; üye firmaların çağdaş üretim teknolojilerine adaptasyonun teşvikine yönelik girişimlerde bulunmak; yurt dışındaki belli bağlı sektör fuarlarında temsil faaliyetleri yürütmek, sektörün ve üyelerinin kapsamlı tanıtımını yapmaktır.

AİMSAD’ın uzun vade hedefleri kapsa-mında ise; çıraklık eğitim merkezleri, teknik ve endüstri meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversiteler ile işbirliği yapılarak üye firmalarda çeşitli kademelerde görev yapacak nitelikli teknik eleman ve operatörler yetiştirilmesine katkıda bulunmak; bu eğitim kurumlarındaki eğitimcilerin güncel teknoloji ve bilgilerle donatılmasını sağlamak; ayrıca Teknik Eğitim ve Belgelendirme Merkezleri kurarak ağaç işleme makinelerinin en doğru ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak yer almaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda AİMSAD, üyelerini kamu kurumları, oda ve benzeri diğer kuruluşlar nezdinde temsil ederek sektörün sorunlarının çözümlenmesine destek sağlamak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok toplantıya katılım sağlamaktadır.

AİMSAD,  ağaç işleme makineleri ve yan sanayi sektörlerinin ülke ekonomisi açısından öneminin bilincinde olarak, üye firmaları ve tüm yönetim organları ile birlikte her zaman daha da etkin çalışmalar yapabilme vizyonu ile hareket etmektedir.

Türkiye’de ağaç işleme makine ve yan sanayisi için sektörel bir bilgi ağı, güvenilir istatistikleri ortaya koyan bir veritabanı bulunmaması da, AİMSAD’ın öncelikli olarak telafisine yönelik olarak çalışmayı planladığı konular arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda AİMSAD’ın faaliyetleri, kurumsal yapısı içerisinde tesis edilmiş olan komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. AİMSAD tüm üye firmalarının menfaatlerini gözeterek münferit sektörler özelinde komiteler oluşturmakta; ilgili üye firmalarını bu komitelerde görev alarak kendi çözüm önerilerini ve yol haritalarını geliştirme yönünde teşvik etmektedir.

AİMSAD halihazırda İmalatçılar Komitesi, İthalatçılar Komitesi, Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi, Takımcılar Komitesi ve Fuar Komitesi ile faaliyet göstermekte olup; ilerleyen zamanlarda beliren ihtiyaca ve üye firmalardan gelen arzu ve taleplere göre yeni komiteler tesis edilmesi de mümkündür.

AİMSAD, en kısa süre içerisinde Avrupa başta olmak üzere uluslararası sektörel sivil toplum kuruluşlarına üye olmayı ve bu oluşumlar içerisinde Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflemekte olup; bu hedefin ilk adımları da 12 Eylül 2014 tarihinde İtalya’nın Verona kentinde gerçekleşen Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu’nun (EUMABOIS) Genel Kurulu’na katılım sağlanarak atılmıştır. AİMSAD, 2014 yılı Eylül ayı itibariyle EUMABOIS üyesi olmuştur ve 2019 yılında Türkiye’de yapılması planlanan EUMABOIS Genel Kurulu’na da ev sahipliği yapacaktır.

Fuar ve Organizasyon

AİMSAD, her yıl REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri  Fuarı’nı desteklemektedir. AİMSAD tarafından desteklenen yurt dışı fuarları ise her yıl başında belirlenecek; üye firmalar ile paylaşılacak; üye firmalara bu fuarlara katılım için destek verilecek ve söz konusu fuarlar için ziyaretçi heyeti organizasyonları düzenlenecektir.