Bileşik Endeks, Ekim ayında yeniden 100 puanın üzerinde

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Ekim ayını 100,13 puan ile kapattı. Faaliyetlerdeki kuvvetli toparlanma, güven ve beklentilerdeki gerilemeye rağmen Bileşik Endeksi 100 puanın üzerine taşıdı. Bileşik Endeks, Ekim ayında Eylül ayına göre 0,14 puan artış yaşarken geçen yılın Ekim ayı seviyesinin de 5,58 puan üzerinde gerçekleşti. Faaliyetlerdeki önemli artışa karşın güven ve beklentilerin yine zayıfladığının belirtildiği Bileşik Endeks’te; ekonomide enflasyon, döviz kuru ve faiz gibi göstergelerdeki gelişmelerin sektörde olumsuz etki yarattığı, ekonomi dışı risklerin de güven ve beklentileri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin, Ekim 2017 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks Ekim 2017’de, inşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetlerin kendi dinamikleri ile kuvvetlenmeye devam ettiği vurgulandı. Sektörün dışında yaşanan gelişmelerin güven ve beklentilerde bozulmaya yol açtığı belirtilen Bileşik Endeks’te, bu iki alanda yeniden iyileşme sağlanması halinde sektörün dinamiklerinin daha da güçleneceğine dikkat çekildi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerinin, Eylül ayından sonra Ekim ayında da düştüğü ifade edildi. Ayrıca gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artışın durmasına rağmen, Ekim ayı ihracatının yine de yüksek gerçekleştiği belirtildi. İç ve dış siparişlerdeki gelişmelere karşın, önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde, yine kuvvetli artışlar yaşandığı kaydedildi. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ekim 2017 raporunda sektöre yönelik şu tespitler yer aldı:

Ekim ayında faaliyetlerde genele yayılan hızlı artış yaşandı

İç satışlar, ihracat, üretim ve ciroların birlikte arttığı Ekim ayında, tahsilat hızındaki gerileme tek olumsuz gelişme oldu. İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler Ekim ayında yeniden önemli bir artış gösterdi. Ağustos ayında yavaşlayan, çalışma gün sayısındaki azalma ile Eylül’de gerileyen faaliyetler, Ekim ayında yeniden tüm göstergelere yayılan bir genişleme gösterdi. Faaliyet Endeksi, Ekim ayında Eylül ayına göre 2,3 puan arttı. Buna bağlı olarak Ekim ayında faaliyet seviyesi, geçen yılın Ekim ayının 11,0 puan üzerine çıktı. Yurtiçi satışların önemli ölçüde arttığı Ekim ayında, ihracattaki artış da hızlanarak sürdü. Üretimde kuvvetli artış gerçekleşti. Cirolar Ekim ayında iç ve dış satışlardaki artışlar ile genişledi. Faaliyetlerin dinamikleri Ağustos ve Eylül ayındaki soluklanmanın ardından Ekim ayında yeniden canlandı.

Güven artışı görülen tek alan ihracat pazarları oldu

Güven Endeksinde yedi aydır süren artış sonrasında Eylül ayında yaşanan sınırlı gerileme Ekim ayında da devam etti. Ekim ayında faaliyetlerdeki kuvvetli artışa rağmen Güven Endeksinde dış pazar gidişatı hariç diğer tüm alt endekslerde gerileme yaşandı. Faaliyetlerin dışındaki gelişmeler Ekim ayında güven üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Güven seviyesi bir önceki aya göre 0,6 puan düştü. Güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin ise 0,3 puan üzerinde kaldı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine yönelik güven sınırlı ölçüde düştü. Yurtiçi pazarlarına yönelik güvenin düştüğü Ekim ayında, ihracat pazarlarına yönelik güven ise yeniden artış gösterdi. Ekim ayında güven artışı görülen tek alan ihracat pazarları oldu. Ayrıca güven unsurlarında son iki aydır yaşanan gerileme eğiliminin, faaliyet dinamiklerini de olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Beklentiler, faaliyetlerin arttığı bir ortamda 9 ay sonra ilk kez geriledi

Beklenti Endeksinde, Ocak ayından itibaren yaşanan kademeli iyileşme Ekim ayında mola verdi ve beklentiler sınırlı ölçüde geriledi. Ekim ayında faaliyetlerdeki kuvvetli artışa rağmen beklentiler 9 ay sonra ilk kez düştü. Beklentilerdeki gerilemede enflasyon ve döviz kurları gibi ekonomik göstergelerdeki bozulmalar ile ekonomi dışı alanlarda yaşanan gelişmeler etkili oldu. Beklenti Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,8 puan düştü ancak buna rağmen geçen yılın aynı dönemine göre 7,0 puan daha yüksek çıktı. Böylece beklentiler geçen yılın üzerinde kalmaya devam etti. Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerin de düştüğü Ekim ayında; iç pazar siparişleri gerilerken, ihracat siparişlerinin artışının da durduğu ifade edildi.