Doğru sistemler, ihtiyaç kadar kullanım

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun aldığı kararla 22 Mart tarihi, 25 yıldır Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Her yıl farklı bir konu ile suyun öneminin altı çizilerek, farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. 2018 yılı için belirlenen konu ise “Su için doğal çözümler”.

22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile bir açıklama yapan GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, “Bünyesinde bulunduğumuz Georg Fischer, farklı ihtiyaçları, zor koşulları ve olası önlemlerin çeşitliliğini göz önüne alarak suyu çıkarma, taşıma, depolama, dağıtma ve yeniden yapılandırma çalışmaları yürütüyor. Boru sistemleri alanında 2020 hedeflerimiz içerisinde su tasarrufu ihtiyaçlarını karşılamak için entegre çözüm ve hizmetler sunarak farklılaşmak bulunuyor” dedi.

Çevrenin su, hava, toprak gibi kaynaklardan oluşan bir bütün olduğunu  hatırlatan Besler, bu kapsamda, su kaynaklarının etkin biçimde geliştirilmesi ve yönetimi için diğer kaynaklarla olan ilişkilerinin önemine dikkat çekti: “Bugün küresel ısınma nedeni ile kutuplarda buzların erimesinden dolayı diğer canlı hayatları tehlikeye giriyorsa; Güney Afrika gibi hali hazırda su sıkıntısı yaşayan yerlerde kuraklık nedeni ile ulusal felaket ilan ediliyorsa, dünyada 663 milyar insan temiz su kaynaklarına ulaşamıyorsa kaynaklar doğru yönetilemiyor sonucu ile karşı karşıya kalıyoruz. Bizlere de bu konuda önemli görevler düşüyor“ diyen Batuhan Besler sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin yerüstü su potansiyeli, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan kazanılan su potansiyeli ve yeraltı kullanılabilir su potansiyeliyle toplam kullanılabilir su potansiyelinin 112,7 milyar metreküpü bulduğu belirtiliyor. Bu miktarın 40 milyar metreküpünün tarımda, 7 milyar metreküpünün içme suyunda, 7 milyar metreküpünün ise sanayide kullanıldığı ifade ediliyor. Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda her alanda doğru ve sağlıklı işleyen sistemler kurulması ve kullanılması gerekiyor. Tarımdan sanayiye ve günlük yaşama, suyun sağlıklı şekilde çıkarılması, taşınması, depolanması, dağıtılması hatta yeniden kullanılabilir hale getirilmesi  için doğru sistem ve ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Örneğin tarımda damla ya da yağmurlama sulama sistemleri; binalarımızda temiz su ve atık su tesisat sistemlerinde uzun ömürlü, hijyenik ve kimyasal direnci yüksek boru sistemleri; alt yapıda dayanıklı ve sızdırmazlık özelliği taşıyan, boru içindeki atık suların yer altı su kaynaklarına karışmasını önleyen sistemler kullanılması gibi. Tabii en önemli nokta ise, suyun ihtiyacımız kadar kullanımı.”