Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerjinin Payı Yüzde 30’a Çıktı

Avrupa ülkelerinin 2017 yılı elektrik üretiminde rüzgar, güneş ve biyokütlenin payının 2017’de yüzde 20,9’a ulaştığı ve yüzde 20,6 olarak gerçekleşen kömür kaynaklı elektrik üretimini ilk defa geçtiği bildirildi.

Veriler Birleşik Krallık’tan Sandbag ile Almanya’dan Agora Energiewende düşünce kuruluşlarının ortaklaşa hazırladıkları 2017 Avrupa Elektrik Sektörü Raporu’nda yer aldı.

Raporda bunun Avrupa tarihinde ilk defa gerçekleştiği, yalnızca beş yıl önce ise kömürden bu kaynaklardan iki kat daha fazla elektrik üretimi sağlandığına dikkat çekildi.

Bununla birlikte çalışmada Avrupa’nın elektrik sektörü kaynaklı karbon dioksit emisyonlarının 2017’de, bir önceki yıla göre sabit kalarak 1.019 milyon-ton düzeyinde kaldığı tahmini paylaşıldı.

Buna ise rüzgar enerjisi kaynaklı üretimdeki artışa rağmen, hidroelektrik ve nükleer enerji kaynaklı üretimin gerilemesi ile artan elektrik talebi nedeni ile yükselen fosil yakıt tüketimi gösterildi.

Rüzgar payını en fazla artıran yenilenebilir kaynağı oldu

Rapordaki verilere göre 2017’de Avrupa elektrik üretiminde, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 30, nükleer enerjinin yüzde 25,6, fosil yakıtların ise yüzde 44,4 oldu.

Rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 2017’de bir yıl önceye göre yüzde 19 oranında artış ile 58 Teravat-saatlik daha fazla gerçekleşti.

Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi, 9 TWh, biyokütle kaynaklı elektrik üretimi ise 5 Twh artış gösterdi.

Hidroelektrik santrallerinde gerçekleşen elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında gerileme ile 54 TWh daha az oldu.

Taş kömüründen elektrik üretimi 27 TWh düşerken, linyit kaynaklı üretim 6 TWh, doğal gaz kaynaklı üretim ise 42 TWh arttı.

Nükleer enerji santrallerinin elektrik üretimi ise yüzde 1 oranında gerileme ile 9 TWh daha az gerçekleşti.

Kömürü terk edeceğini açıklayan ülke sayısı arttı

Raporda Fransa ve Birleşik Krallık’tan sonra Hollanda, İtalya ve Portekiz’in de 2017’de kömürden elektrik üretimini durdurma kararlarını açıkladığı belirtildi.

Bununla birlikte Avrupa’nın en büyük taş kömürü ve linyit tüketicisi olan Almanya’nın ise kömür kullanıma devam ettiği ve bu konudaki kararını 2019’da açıklayacağı kaydedildi.