Gümrüklerde Artık Ordino İstenmeyecek… Hayırlı Olsun!

22 Kasım Çarşamba günü Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent Tüfenkçi ve Müsteşarımız Sn. Cenap Aşçı’ya yaptığımız çalışma ziyaretlerinde, Ordino Bedelinin kaldırılması yönünde istişarelerde bulunduk. Sizlerden bu konuya ilişkin gelen şikayet dosyalarını kendilerine elden ilettik. Çözüm için de; tüm gümrük işlemlerinde hiçbir şekilde “Ordino Belgesi” istenmeyeceğine dair bir yazının tüm gümrüklere ivedilikle dağıtılmasının önemini vurguladık. Yine aynı gün TOBB Meclisimizden de “Ordino Bedelinin” kaldırılması için oybirliği ile tavsiye kararı çıkarttık.

Bakanlığımızca tüm gümrüklere yazılan yazı ile; “Gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında, gümrük müdürlüklerince ordino belgesi aranmayacağı belirtilmiş olup” ilgili yazının Türkiye’de bulunan tüm Gümrük Müdürlüklerinin girişlerine de ayrıca asıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Başından beri Kanun Dışı ve keyfi olduğunu vurguladığımız bu uygulama karşısında haklılığımız ispatlanmış olup, bundan sonra firmalarımız “Ordino Bedeli” ödemeden konşimentoyla gümrükleme işlemlerini tamamlayabilecektir.

Bakanlığın bugünkü yazısından sonra Acentelerin Ordino Bedeli talepleri hükümsüzdür, keyfidir.

Ancak liman işletmelerinin de acentelerle birlikte hareket ederek bu “ordino bedeli olmadan” malları limandan çıkartmama ihtimalini de göz önüne alınarak; Ulaştırma Bakanlığımızla, acenteleri de kapsayacak yeni bir yasal düzenleme çalışması da yapılmaktadır. Bu düzenlemeyi de Bakanlığımızla takip etmekte ve hızlandırmaya çalışmaktayız.

Dünya Bankasının yeni yayınladığı araştırma; Türk sanayisine gümrüklerde OECD ülkelerinden 6 kat fazla evrak bedeli yüklendiğini ortaya koymaktadır.  Bu bedelin ana sebeplerinden biri de limanlarla bağlantılı lojistik işlerinde tekelleşmeye varan yapılanmalardır. Türkiye bu sorunu bir an evvel çözmelidir.

Bu önemli aşamada katkılarından dolayı başta  Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent Tüfenkçi ve Müsteşarımız Sn. Cenap Aşçı olmak üzere emeği geçen bürokratlarımıza teşekkür ederiz.

Ülke ekonomimizin menfaati doğrultusunda, üretim çarklarımızın önündeki engelleri birlikte kaldırdığımız birçok konuda olduğu gibi, bu sorunu da tam olarak çözene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Yavuz EROĞLU
PAGEV Başkanı
TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı