Güvenli ve Sürdürülebilir Konut, Binalar ve Kentsel Toplulukların Gerçekleşmesi İçin Çalışan Bir Japon Enstitüsü: BRI

IEA EBC Meeting - London, UK

Japon Yapı Araştırma Enstitüsü (BRI), konut, bina ve kentsel topluluğa, sağlam ve düzenli bir gelişme sağlamayı amaçlayan 70 yıllık bir Ulusal Araştırma ve Geliştirme Ajansıdır. Bu amaç doğrultusunda enstitüde, konut, bina ve kentsel planlama konularında teknolojik araştırma, test, AR-GE (araştırma-geliştirme) ve sismoloji ve deprem mühendisliği eğitimi programlarının yanı sıra, teknik rehberlik ve sonuçlarının yaygınlaştırılması yürütülmektedir. Adil ve nötr bir perspektiften yola çıkarak, BRI, bilim ve teknolojideki gelişme yoluyla ülke ekonomisinin ve kamu refahının istikrarlı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmak için Ar-Ge’nin sonuçlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadır.

BRI, Japonya’daki Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’nın, “Sürdürülebilir konut, bina ve kentsel toplulukların gerçekleştirilmesi” hedeflerine ulaşmak amaçlı, “Emniyetli ve Güvenli Program” ve “Sürdürülebilir Program” olmak üzere iki program hazırladı. Bu doğrultuda, doğal afetler ya da yangınlar nedeniyle meydana gelen bina zararlarının hafifletilmesine, CO2 emisyonlarının azaltılmasına vb. katkıda bulunan çeşitli Ar-Ge faaliyetlerini de halihazırda yürütmektedir. AR-GE, sanayi ve akademik sektörlerden paydaşlar ile işbirliği içinde yürütülürken sonuçları da yeni kamu politikaları ve / veya yapı teknolojisi ile ilgili teknik standartlar yoluyla kamuoyuna açıktır. Bu politikalar ve standartlar özel sektör tarafından teknoloji geliştirme, tasarım ve inşaat için kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki mühendislere eğitim vermek üzere tasarlanan sismoloji ve deprem mühendisliği eğitim programları, aynı zamanda, deprem felaketinin önlenmesi ve önlemlerinin küresel düzeyde geliştirilmesine fayda sağlamaktadır.

 

Enstitü, toplumun beklentilerini karşılamak için öncelikli AR-GE çalışmalarını yürütmekte ve insan kaynaklarının güvence altına alınmasıyla birlikte geliştirilmesine odaklanmaktadır. Elde ettiği sonuçlarla, Japonya’daki konut, bina ve kentsel toplulukların iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. BRI, araştırma ve geliştirmeyi verimli ve esnek bir şekilde yürütmek için aşağıdaki araştırma bölümlerine sahiptir:

 

Yapısal Mühendislik Anabilim Dalı

Çevre Mühendisliği Bölümü

Yangın Mühendisliği Bölümü

İnşaat Malzemesi ve Bileşenleri Bölümü

Üretim Mühendisliği Bölümü

Konut ve Kentsel Planlama Bölümü

Uluslararası Sismoloji ve Deprem Mühendisliği Enstitüsü

 

BRI, uluslararası işbirliğine dayalı araştırma projeleri, uluslararası konferanslar ve gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi gibi uluslararası işbirliği faaliyetlerinin yanı sıra Uluslararası Sismoloji ve Deprem Mühendisliği Eğitimlerini de yürütmektedir.