Hazır beton sektöründe ilerleme devam ediyor

– 2017 yılı hazır beton sektörü açısından nasıl bir yıl oldu? 2017’den umduğunuzu bulabildiniz mi?

IŞIK: 2017 yılı hazır beton sektörü açısından olumlu geçmiştir. Hazır beton sektörünü geliştirmenin ve üreticilerin sorunlarını çözmenin yanı sıra ülkemizde kaliteli beton üretiminin ve kullanımının sağlanması için 30 yıldır çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği sektörü temsil etmektedir. Yurt içinde sektörümüzü, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden Birliğimiz, sektörümüzü ilgilendiren her platformda yer almakta sektörümüzü etkileyen tüm gelişmeleri takip etmekte ve bu gelişmeleri ülkemize kazandırmaktadır. Birliğimiz aynı zamanda hazır beton sektöründeki gelişmelerin takip edilmesi ve sektörü etkileyecek gelişmelerin önceden fark edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla “Hazır Beton Endeksi” hazırlamaktadır. Bu Endeks bizlere 2017 yılının nasıl bir yıl olduğunu göstermekte ve 2018 yılında sektörü nelerin beklediğini tahmin etmektedir.

Hazır beton sektörü, inşaat sektörüne girdi sağlayan bir sektör olduğu için, inşaat faaliyetlerindeki dalgalanmalardan doğrudan etkilenmektedir. Bildiğiniz üzere inşaat sektörü bu yıl önemli bir performans ortaya koymaktadır. Zira TÜİK tarafından açıklanan milli gelir hesabına göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6’lık büyüme rakamını inşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 6,8’e çıkarmayı başarmıştır. Üçüncü çeyrekte ise bu rakam yüzde 18,7’ye çıkmıştır. 3’üncü çeyrekteki büyüme rakamı ile Türkiye en hızlı büyüyen ülke statüsüne yükselecektir.

4’üncü çeyrekte de inşaat sektörünün aynı yönde hareket edeceğini tahmin ediyoruz. Henüz resmi rakamlarda bunu göremiyoruz. Ancak THBB olarak hayata geçirdiğimiz Hazır Beton Endeksi çalışması sonuçları bize bu konuda ipucu vermektedir. Buna göre ekim ve kasım aylarında hazır beton endeks değeri eşik değerin üzerinde görünmektedir. Bu kapsamda inşaat sektöründe ve hazır beton sektöründe ilerlemenin devam ettiği öngörülmektedir. Beklentimiz yılın 4’üncü çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 8’in üzerinde bir büyüme ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstereceğidir. Bu değerlendirmeler ışığında hazır beton sektörünün 2017 yılında reel olarak yüzde 6’lık bir büyüme gösterdiği tahmin edilmektedir.

İnşaat ve hazır beton sektörlerindeki 2017 yılındaki bu büyüme performansı oldukça sağlıklı görünmektedir.  Zira 3’üncü çeyrekte Türkiye yeni konut satışlarında 180 bin konut ile rekor kırmıştır. Bu rekor, hem hazır beton sektörünün hem de inşaat sektörlerinin olması gereken rotasında yol aldığının en net göstergesidir.

– Sizce 2018 hazır beton sektörü açısından nasıl bir yıl olacak? Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir?

IŞIK: 2018 yılı için beklentimiz ise Türkiye ekonomisinin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan herhangi bir ekonomik riskin olmayacağıdır. Mevcut durumda 2018 yılında Türkiye ekonomisi, 2017 yılındaki başarısını sergileyebilecek konumdadır. Benzer şekilde Türk hazır beton sektörü de 2018 yılında önemli bir performans sergileyecektir. Bu performansın boyutunu, kamunun inşaat yatırımları ve kentsel dönüşüme yönelik yeni düzenlemeler belirleyecektir. 2017 yılında hükûmetimizin inşaat sektörünün önünü açan düzenlemeleri sonrasında sektör çok önemli bir ivme ortaya koymuştur. 2018 yılında da yeni ve sektöre soluk katacak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.