“Her anlamda yalıtım bilincini artırmalıyız”

Depreme karşı binaların dayanıklı hale getirilmesi için; ‘Su Yalıtımı’. Kontrolsüz ses ve gürültüye karşı; ‘Ses Yalıtımı’. Yangına karşı ‘Yangın Yalıtımı’. Enerjinin verimli kullanımı için ‘Isı Yalıtım’ konularında yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği); Türkiye ekonomisi için kritik bir role sahip.

Enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi herkesi ilgilendiren temel konular çerçevesinde kendi sektörü içerisinde çözümler geliştiren İZODER, bu misyon ışığında doğru yapıların ve daha sağlıklı yaşam alanlarının oluşumu için önemli çalışmalar ortaya koyuyor. İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen ile biraraya gelerek gündemdeki çalışmaları ve yeni oluşumları üzerine sohbet ettik. Bize vakit ayırdıkları için kendilerine teşekkür ediyor, sektöre sunmuş oldukları hizmetlerde kendilerine başarılar diliyoruz.

Dernek çalışmalırınız hakkında bizleri biraz bilgilendirir misiniz?

Sektörel derneklerde yönetim kurulunda olmak demek zamanınızın %10 civarında bir bölümünü oraya ayırmanız demek. Eğer yönetim kurulu başkanlığı yapıyorsanız bu sefer zamanınızın %40’ını bu işlere ayırmanız gerektiği anlamına gelir. Bizim derneğimizde de işler hemen hemen bu şekilde ilerlemekte. Ancak özellikle belirtmek isterim ki İZODER’in Yönetim Kurulu’nun yanısıra çok güçlü profesyonel bir kadrosu bulunmakta. Ben bunu derneğimizin sahip olduğu en büyük avantajlardan biri olarak değerlendiriyorum. Böylesi değerli üyelere sahip olmak, biz yöneticilerin işlerini gerçekten çok kolaylaştırıyor.

Üye yapınızdan ve çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz?

İZODER üye profili içinde sanayicilerin yanısıra satıcı, ithalatçı, uygulayıcı ve ustalar da bulunmakta. Sektörün hemen hemen tüm oyuncularının kendilerini ait hissedecekleri geniş ve iletişimi güçlü kapsayıcı bir çatı misyonu yüklenmiş durumdayız. Bu bağlamda, aynı sektörde bulunsalarda farklı ihtiyaç ve hedefleri bulunan tüm bu üyelerimize karşı adil olabilmek bizim birinci kriterimiz.

Faaliyet alanlarınız hakkında neler söylemek istersiniz?

Faaliyet alanlarımız herkesin malumu olduğu gibi; Isı Yalıtımı, Su Yalıtımı, Ses Yalıtımı, Yangın Yalıtımı, Tesisat Yalıtımı ayrıca çok fazla deklare etmesek de Sızdırmazlık alanlarında gerçekleşmekte. İZODER olarak bizler bu alanların hepsine eşit ve adil olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve tüm yaklaşımlarımız bu yönde gerçekleşmekte. Gerek Yönetim Kurulu Üyelerimizi seçerken, gerekse temsilciliklerimizi oluştururken bu konuda çok fazla titizlik gösterdik, göstermekteyiz. Bu anlamda başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Bu dönem başladığımız önemli bir sorumluluk olarak, önceden bölge temsilcilerini bölgelerdeki üyelerimizden seçerdik. Şimdi artık Yönetim Kurulu yapımız tüm bölgeleri temsil ettiği için dolayısıyla o yönetim kurulu üyelerimiz kendi bölgelerinin temsilcileri de olmuş oluyor.

Örneğin Yönetim Kurulumuz’da yukarda bahsetmiş olduğum hizmet alanlarımızın tamamını temsil noktasında her alandan 3’er üyemiz bulunmakta. Temsilcilik noktasında ise Anadolunun tamamına yayılmış durumdayız. Elazığ’dan Adana’ya, Kayseri’den İzmir’e kadar yurdumuzun tüm bölgelerini temsil edebilmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yalnız Karadeniz bölgesinde biraz zayıfız. Bu biraz da bölgedeki sanayi kuruluşlarının azlığından ve mevcut orta ve küçük girşimcinin de derneklere karşı mesafeli olmalarından kaynaklanmakta. Dernekleşmeye karşı sıcak bakan bölgedeki kuruluşların çoğunluğunun da maalesef bizim standartlarımızı karşılayamıyor olmaları bu konuda etkili bir faktör. O bölgelerde mevcut sanayi kuruluşları adına belli standartları oluşturabilmek için dernek olarak bizlerde katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Son dönemde gerçekleştirdiğiniz projelerinizden biraz bahseder misiziniz?

Bizler yönetim olarak bünyemizde, usta eğitiminden denetime, standartizasyon uygulamalarından belgelendirmeye kadar sektörün ihtiyaç duyduğu tüm adımlarda hizmet üretmekteyiz.

Önümüzdeki günlerde Anadolu illerinde ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım’ konulu programlar gerçekleştirme hedefimiz var. İlk programı İzmir’de başlatacağız. Sonrasında Adana’da, Elazığ’da ve Kayseri’de gerçekleştireceğiz. Ve zaman içerisinde programı gerçekleştireceğimiz şehir sayısı artacak. Anadolu’nun hemen hemen tüm illerinde bu tür faaliyetlerimiz olacak.

13’ncü dönemde odak noktanız neler olacak?

Öncelikle geçtiğimiz dönemlerde başarıyla gerçekleştirdiğimiz ve takip ettiğimiz çalışmalara kısca değinmek isteri. Şöyleti genel manada; Binalarda ısı yalıtım kullanım standartlarının dünya ve ülke gerçeğine göre revize edilmesi. Isı Yalıtım Yönetmeliği’nin çıkarılması. Ayrıca Bina Enerji Performansı Yönetmeliği, Enerji Kimlik Belgesi kullanımı çalışmaları bulunmakta. Bunların muhakka takipçisi olup sürdürülebilirliğini yönetmemiz gerekmekte.

13’ncü dönem hedeflerimiz ise;

Öncelik verdiklerimizden bazları hatta en önemlisi; Derneğimizi Anadoluya daha çok açmak ve ülke geneline yaymak. Biz bunu gerçekleştirmekteyiz. Şu an ülkemizin hemen hemen tüm bölgesi derneğimizin hem yönetim kurulunda bulunmakta, hem de üye olarak temsil edilmektedir. Bu adil ve geniş temsil durumu bizler için hayati önem arz ediyor. Biz bu işlere çok önem veriyoruz. Derneğimizin gücünün adil ve güçlü bir temsil ile yükseleceğine inanmaktayız.

Bunların yanısıra; Standardı ve yönetmeliği olmayan branş kalmasın istiyoruz. Maalesef ülkemizde hala bir Ses Yalıtım Yönetmeliği bulunmamakta. Biz bunun çalışmalarını geniş katılımlar ve uzun çalışmalarla gerçekleştirdik. Çok şükür bizim dönemimizde yönetmelyiği çıkardık ve bu elzem işi de başarmış olduk. Maalesef Su Yalıtımı Yönetmeliğimiz hala yok. Biz bu konudaki çalışmalarıda tamamladık ve bakanlığın onayına sunduk. Bakanlıkda gerekli çalışmaları ve değerlendirmelirini yaptıktan sonra umuyoruz ki bizlere en kısa sürede bir yanıt verecektir. Şu an yönetmeliğin yayınlanmasını beklemekteyiz.

Dernek olarak sektörde çalışan işçilerin mesleki eğitimleri için ne tür projeler geliştiriyorsunuz?

Mesleki yeterlilik kavramı çerçevesinde ülke şartlarına ve insanımıza uygun bir şekilde eğitim çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

Yalıtım Ustaları, Su Yalıtımcısı, Ses Yalıtımcısı ve Isı Yalıtımcısı daha önceleri meslek kategorisinde değildi. Şuan bunlar artık tanımlı meslekler grubunda yer alıyor. Bu alandaki ustalarımızın yeterliliklerini belirlemek için sınavlar yaparak belgelendirme çalışmaları yapıyoruz.

TEBAR, yalıtım sektöründe çalışan ustalar  için belgelendirme merkezi haline geldi

Yalıtım sektörünün belirli standartlarda ürün üretmesi, kalitenin artırılması ve haksız rekabetin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren TEBAR (Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.), aynı zamanda yalıtım sektöründeki mesleki yeterlilik belgelerini veriyor.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) bünyesinde faaliyet gösteren TEBAR, yalıtım sektöründeki meslek standartlarının belgelerini verebilen Türkiye’deki sayılı kurumlardan biri olarak, sektör için önemli bir adres haline geldi. Yalıtım sektöründe çalışan ustalara ‘Isı Yalıtımcısı’, ‘Su Yalıtımcısı’, ‘Ses Yalıtımcısı’ ve ‘Yangın Yalıtımcısı’ olmak üzere 4 ayrı meslekte ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ vermeye yetkili olan TEBAR; 25 Mayıs 2015’te yayımlanan tebliğe göre zorunlu hale getirilen belgeye, her ustanın sahip olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunlu hale getirildiği 81 meslek içinde, yalıtım sektörünün 4 ana başlığı olan ‘Isı Yalıtımcısı’, ‘Su Yalıtımcısı’, ‘Ses Yalıtımcısı’ ve ‘Yangın Yalıtımcısı’ mesleklerinin de bulunduğunu belirten TEBAR Genel Müdürü Timur Diz, “Son 10 yılda 10 kat büyüyen yalıtım sektöründeki 4 mesleğin standart ve yeterliliklerinin hazırlanmasınnda aktif görev almış ve 2011’den itibaren de personel belgelendirme kuruluşu oluşturma çalışmalarına başlamıştık. Bugün, CE belgelendirmesi sürecinde hizmet veren laboratuvar altyapısıyla TEBAR olarak, ikinci akreditasyonu da personel belgelendirme alanında  için aldık. Yani kaliteli, standartlara uygun ürünler için sunulan hizmetlerin dışında, doğru ürünü uygulayacak kişiyi de belgelendirme yetkisine sahibiz” dedi.