İnşaat izinleri kolaylaşacak

Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Vekili, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Meclis Üyesi Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, inşaat sektöründe ağır bürokrasiden kurtulmanın kaçınılmaz olduğu konusunda kısa süre önce yaptığı açıklama karşılık bulduğunu söyledi. Karataş, Önceki gün Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın müteahhitlerin ayağındaki ağır taş yani bürokrasiden kaynaklanan hantallığın ortadan kaldırılması talimatını verdiğini ve bunu da tüm valiliklere bildirdiğini ifade etti
“Ayaklardaki ağır taş artık yok”
Karataş, “Ankara ve bürokrasi, Türkiye`ye ayak uydurmalı” diyerek gündeme getirdikleri inşaat sektörü içinde yer alan özellikle müteahhitlerin büyük sıkıntı yaşadığı konuları ve sorunların Bakan Recep Akdağ`ın talimatıyla çözüldüğünü söyledi. Karataş ” Çağrılarımıza kulak veren hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve çalışma içerisinde bulunan başta Federasyonumuzun çok değerli yöneticilerinin büyük gayreti ve bizlerinde bu sorunları yakın takip etmemizde yaptığımız açıklamalar ve kamuoyunu bilgilendirmelerimiz çok şükür karşılık bulmuş olduğunu görmekten büyük memnunluk duymaktayız” dedi
Yerelde kalkan ağır bürokraside neler var 
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ`ın başkanlığını yaptığı yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü müşterek çalışmalar sonucunda iki genelge yayınladığını hatırlatan Karataş, “Bu genelgeler valiliklere bildirildi. Yayımlanan bu genelgelerde, vatandaşlar ve yatırımcılar için inşaat ve yapıların faaliyete geçiş süreci ile ilgili bürokratik işlemleri kolaylaştırıcı bazı önlemler uygulamaya konuldu. Bu genelgelere göre; inşaat izin süreçleri ile ilgili olarak belediyelerce mevzuatta açıkça sayılmış bilgi, belge ve ücret dışında hiçbir bilgi, belge ve ücret talep edilmeyecek, ayrıca inşaat izinleriyle ilgili talep edilen bilgi, belge ve ücretler belediyelerin internet sitelerinde yayınlanacak” dedi.
Yapılan işlemler birleştiriliyor
İnşaat izinleriyle ilgili ayrı ayrı başvuru yapılan 12 işlemin birleştirilerek 5 işleme düşürüleceğini, böylelikle vatandaşların yapacağı başvuru ve bürokratik işlem sayısının azaltılarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacağını kaydeden Deniz Karataş şöyle devam etti: “Belediyeler vatandaşlarımızın başvuruları ile yaptığı bazı işlemleri yazışmalar ve bilgi akışıyla kendileri gerçekleştirecek. Örneğin mimari proje onayının alınması, su-kanal altyapı izin belgesi ve ödemeye dair makbuz alınması ile kazı hafriyat izni alınması için daha önce ayrı ayrı başvuru ile yapılabilen işlemler sadece ruhsat başvurusu şeklinde tek işlem olarak yapılacak. Ayrıca, mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri yapacakları teftiş ve denetimlerde bu hususlara dikkat edecek. Bu genelgeler Valilikler aracılığıyla Mahalli İdarelere gönderildi.”