İNTES BAŞKANI KOLOĞLU: İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 6,9’LUK ARTIŞLA BÜYÜMEDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2018 yılı ilk çeyrek için açıklanan büyüme verileri, Türkiye ekonominin sağlam temeller üzerine kurulduğunu bir kez daha ispatladı.2017 yılında yakalanan 7,4’lük büyüme performansında asıl olan sürdürülebilir büyüme demiştik. Ekonomin öncü göstergeleri 2017 yılında yakalanan başarının devam edeceğini kanıtlamaktadır. Zira sanayi üretim endeksi, dış ticaret endeksleri, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranları pozitif yönlü büyümesini sürdürmüştür.

 

Yakın coğrafyalarda yaşananlara, jeopolitik risklere ve konjonktürel sıkıntılara rağmen ekonomimiz büyümesini sürdürmüştür. Hükümetimiz ülkemizin güvenliği için olağanüstü bir gayretle sınır ötesi operasyonlarını ve tüm terör örgütleri ile mücadeleyi başarıyla sürdürmektedir. Tüm bu süreçler ülkemizde barış ve huzurun egemen kılınmasını sağlarken yatırım kararlarına ve ekonomiye olumlu yansımaktadır.

 

Türkiye ekonomisi hükümetimizin teşvik politikalarının etkisi ve başta inşaat sektörü olmak üzere özel sektörün girişimciliği ile büyüme rakamlarında yine tarih yazdı, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüm alt sektörlerin büyüme performansı sergilemesiyle ve inşaat ve sanayi sektörlerinin gelişmesiyle genel ekonomideki büyüme 7,4 olarak gerçekleşti. %6,9 oranında büyüyen inşaat sektörü bu büyümede çok önemli bir rol oynadı.

 

Hükümetimizin bu dönemde reel sektörü destekleyici politikaları özel sektör tüketim harcamalarını etkinleştirmiştir. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi ve ihracata verilen önem sayesinde iş dünyası yatırımlar konusunda geleceğe pozitif yönde bakmışlardır. Özellikle konut sektöründe KDV ve tapu harcı oranında gerçekleşen indirimler, gayrimenkul sektörüne olumlu olarak yansımıştır.

 

Ülkemiz alt yapısıyla gelişmeye devam edecek

Sadece üst yapı değil ekonomide uzun vadede etkin olan alt yapı yatırımları da ülkemizi kalkındırmaya devam etmiştir.

2018 ilk çeyreğinde yakalanan büyümede kamunun ulaştırma, haberleşme ve telekomünikasyon yatırımları, özelleştirmelerin etkisi ve YİD’lerdeki artış taşıyıcı güç olmuştur. 2017 yılından 2018 yılına devam eden özel sektörün ekonomide dönüşüm sağlayan projeleri de büyümede önemli rol oynamıştır.

Kamu sektörünce gerçekleştirilen yatırımlar büyümeye ivme katmaktadır. İnşaat sektöründe yatırımların devam etmesi büyümenin sürdürülebilir olacağının da en önemli göstergelerindendir.

 

İnşaat sektöründeki büyüme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz

Bugün inşaat sektörü olarak dev yapılar inşa ediyoruz. Havalimanlarımız, köprüler, tüneller hepsi kendi yerli ve milli firmalarımızın eseridir. Yüksek maliyetli projelerin yapımında edindiğimiz tecrübeleri geliştiriyoruz. Teknoloji ithal etmeden kendi teknolojimizi kullandığımız sürece dünyanın güçlü ekonomilerinden biri olacağımıza şüphe yoktur.

Yurt dışında Papua Yeni Gine’den, Ekvator Ginesi’ne kadar dünyanın her yerinde inşa ediyoruz. Tüm bu eserleri kendi müteahhitlerimiz, Türk mühendisi ve Türk işçisi gerçekleştirmektedir.

Bu noktada iş gücümüzün niteliklerinin daha da geliştirilmesi önemli bir unsur olacaktır. İnşaat sektörü başta olmak üzere insan hayatına odaklanan sektörlerde sadece işinin ehli yani mesleki yeterlilik belgesi sahibi iş gücü ile çalışmak verimlilik ve kalite güvencesi olacaktır.

İnşaat sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam ile ülke ekonomisinin taşıyıcı gücüdür. Bu gücü nitelikli, kayıtlı iş gücü çalıştırarak daha verimli kullanmak durumundayız, nitelikli, kayıtlı, işçi inşaat sektörünü de ülke ekonomisini de büyütür.

Üretimde verimlilik ve kalite arttığı sürece Türkiye, Orta Vadeli Program’da 2018 yılı için öngörülen %5,5’lik büyüme oranını rahatlıkla yakalayıp geçecektir. İnşaat sektörüne yapılan yatırımlar ile Türkiye yeni başarı hikayelerini tüm dünyaya duyurarak, 2023 vizyonuna hız kesmeden devam edecektir.

 

Erken seçim süreci ekonomimize olumlu yansıyacaktır

2018 yılının kalan çeyreklerinde hedefimiz sürdürülebilir büyümeye destekleyecek reformlara odaklanmak olmalıdır. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi, belirsizlik ortamının yerini istikrar ortamına bırakması açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Seçim gündeminin geride bırakılmasıyla yılın ikinci yarısında Türkiye yatırımlara, istihdama ve ekonomik büyümeye odaklanabilecektir.