İş GYO’nun iki projesine birden Gold Leed sertifikası

İş GYO’nun Tuzla’da gerçekleştirdiği Tuzla Teknoloji & Operasyon Merkezi ve Tuzla Karma projeleri gold seviyesinde Leed (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikası almaya hak kazandı. Dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikası olarak bilinen Leed için her iki proje “Sürdürülebilir Alanlar”, “Su Verimliliği”, “Enerji ve Atmosfer”, “Malzeme ve Kaynaklar”, “İç Mekan Kalitesi”, “İnovasyon” ve “Bölgesel Öncelik Kredileri” kriterleri üzerinden değerlendirildi.

Sürdürülebilir bir gelecek için sosyal ve çevresel sorumlulukların bilinciyle doğaya uyumlu ve ekosisteme duyarlı projeler geliştirdiklerini söyleyen İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, “Projelerimizi başından itibaren doğaya duyarlı bir anlayışla tasarlıyoruz. İş GYO’nun Tuzla Teknoloji & Operasyon Merkezi ve Tuzla Karma projelerinin aldığı Leedg Gold Sertifikası bu hassasiyetimizin en önemli göstergelerinden biridir. Bundan sonraki projelerimizde de çevreye duyarlı yaklaşımımızı devam ettirerek örnek projelere imza atacağız.”

İş GYO’nun projelerini çevreye duyarlı yapan uygulamalar
TUTOM ve Tuzla Karma projelerinin; sürdürülebilir arazi ve lokasyon, su ve enerji verimliliği, malzeme ve kaynaklar ve iç mekan kalitesi/kullanıcı konforu alanlarında
bu sertifikayı almasını sağlayan uygulamaları ise şöyle:

Sürdürülebilir arazi ve lokasyon

* Proje sağlıklı ve ekolojik bir çalışma çevresi oluşturma prensibiyle ele alınarak, arazi içerisinde bitkilendirme bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun türlerde yapıldı.

* Karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenirken, proje binasına yakın yürüme mesafesindeki otobüs durağı ile, toplu taşımaya teşvik ediyor.

* Çalışanlar ve ziyaretçiler için korunaklı bisiklet parkları, bina girişlerine yakın mesafelere konumlandırıldı.

* Elektrikli araç şarj istasyonları otoparkta yer alıyor.

* Araç paylaşımı yapacak araçlar için avantajlı park yerleri ayrılarak ve geniş ağlı servis programı ile çalışanların bireysel araç kullanım ihtiyacı minimize ediliyor.

* Yerel ve adapte olmuş bitkiler ile bio çeşitlilik sağlayan peyzaj tasarımı yapıldı ve yayaların kullanımına yönelik açık alan miktarı artırıldı.

* Yağmur suyu toplanarak peyzaj sulamasında ve rezervuarlarda kullanılıyor.

* Bina arazisinde ve çatılarda açık renkli kaplama tipleri tercih edilerek, ısı adası etkisinin azaltılması hedeflendi.
Su verimliliği

* Binada peyzaj tasarımında mümkün olduğunca bölgenin iklimine uygun, az su tüketen bitki tipleri tercih edilerek ve toplanan yağmur suyu sulamada kullanılarak  peyzaj su tüketiminde yüzde 64  tasarruf sağlandı.

* Az su tüketen verimli batarya ve rezervuarlar kullanılarak ve toplanan yağmur suyunun rezervuarlarda kullanılmasıyla su tüketiminde yüzde 45  tasarruf sağlandı.

Enerji verimliliği

* Projede optimum cephe performans değerleri, verimli mekanik ekipmanlar ve verimli aydınlatma armatürleri  sayesinde yüzde 24 enerji tasarrufu sağlandı.

* Uygun ve verimli soğutucu ekipman seçimleri ile soğutucu akışkan kullanımı azaltıldı.
Malzeme ve kaynaklar

* Proje kapsamında geri dönüştürülmüş içerikli malzeme ve yerel malzeme kullanımına özen gösterildi.

* Proje genelinde geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.
İç mekan kalitesi ve kullanıcı konforu  

* Binada mekanik havalandırma yapılırken mahallere verilen taze hava miktarları ASHRAE standardında belirlenen değerlerin yüzde 30 üzerinde.

* İç mekan kirliliğini önlemeye yönelik olarak tüm ana girişlere paspaslar yerleştirildi ve zehirli gaz içerikli çöp odası gibi mahallerin ayrı egzostunun yapılması sağlandı.

* Mahallerde ASHRAE standardına uygun sıcaklık set değerleri belirlendi.

Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı Leed sisteminin değerlendirdiği ana öğelerden. Bu kapsamda İş GYO’nun projelerinin inşaatı esnasında, iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya, astar, yapıştırıcı, macun vs.) içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygun olanlarından tercih edildi.