İŞYERİ RUHSAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARTIŞILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde ‘İşyeri Ruhsat Mevzuatı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’ düzenleniyor. Çalıştayda işyeri ruhsatlandırmaları ile ilgili sorunlar masaya yatırılacak, çözüm önerileri görüşülecek.

İşyeri ruhsatlandırmalarında yaşanan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amacıyla İstanbul’da çalıştay düzenlenecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştayda işyeri ruhsatlandırmalarında yaşanan sorunlar ele alınacak ve çözüm önerileri ortaya konacak.

ÇALIŞTAY İKİ GÜN SÜRECEK

‘İşyeri Ruhsat Mevzuatı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’ 27-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Gorrion Hotel’de düzenlenecek. Çalıştaya; İçişleri Bakanlığı ve ruhsat mevzuatı ile ilgili diğer bakanlık yetkilileri, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri, İstanbul Sanayi Odası yetkilileri, 30 büyükşehir belediyesinin ruhsat ve zabıta birim yetkilileri, 13 il belediyesinin ruhsat ve zabıta birim yetkilileri ve diğer il ve ilçelerin işyeri ruhsatları ile ilgili yetkilileri, İstanbul’un 39 ilçesinin ruhsat birimi yetkilileri katılacak.

Düzenlenecek oturumlarda işyeri ruhsatlandırmalarında yerel yönetimlerin ruhsat verirken yaşadığı mevzuat sorunlarının gündeme getirilecek. Mevzuat sorunlarından dolayı mağdur olan sektör temsilcileri çalıştay vasıtası ile bu sorunlarını dile getirebilmeleri sağlanacak. Bakanlık, belediyeler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunacaklar.

UZMANLAR SORUNLARI MASAYA YATIRACAK

Çalıştay kapsamında ilk oturumda Yürürlükteki Mevzuatlar konu başlığında; Ülkemizde İşyerlerinin Tanımı ve Mevzuatı, Ülkemizdeki İşyerlerinin Ruhsat Durumu, İşyerlerinin Ruhsatlandırılmasında Sektörlerin Yaşadığı Sorunlar ele alınacak.

Ruhsatlandırmada Karşılaşılan Engeller konu başlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda; İşyeri Ruhsatlandırmalarındaki Mevzuat Engelleri, Özellik Arz Eden İşletmelerin Ruhsatlandırma İşlemleri, İşyerlerinin Ruhsatsız Faaliyetlerinin Doğuracağı Sorunlar değerlendirilecek.

Üçüncü oturum Ruhsatlandırma Aşamasında Paydaşlar konu başlığında düzenlenecek. Oturumda; İşyeri Ruhsatlandırmalarında Yangın Güvenliğinin Önemi, İşyerlerine İtfaiye Raporu Düzenlenmesi ve Yaşanan Sorunlar konuşulacak. Son oturumda ise Çoklu panel düzeninde görüş ve öneriler paylaşılacak.