İzmir Kadın İnşaatçılar Birliği Kuruluyor

İzmir’de faaliyet gösteren kadın inşaatçılar, İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, “Üye profillerini incelediğimizde, son yıllarda kadın inşaatçılarımız da büyük artış olduğunu gözlemledik. Kadın elinin değdiği her şey daha da güzelleşir, biz bunu biliyoruz. Sektörümüzün sorunları malum. O nedenle işbirliği yaparak, bu sorunlara birlikte çözüm aramak istiyoruz. Kadınların iş hayatında daha etkin olmaları gerektiği bilincinden hareketle, inşaatçı kadınlarımızın katılımıyla, sektöre daha çok iş kadınının katılmasını sağlamak, dayanışmayı arttırmak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Odamız bünyesinde bir ‘İzmir Kadın İnşaatçılar Birliği’ kuracağız” dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ…

İnşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olduğunu söyleyen Demirtaş, “İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisi açısından vazgeçilmez bir öneme sahip. Kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan bir sektör. Odamızda 17 meslek grubunda toplam 18.494 faal üyemiz inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Yani Odamıza kayıtlı 80 bin üyemizin yaklaşık yüzde 20’den fazlası inşaat sektöründe. Bu nedenle inşaat sektörümüzün sıkıntılarını yakından takip ediyor ve çözümü için etkin çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

SEKTÖRÜN İÇİNDEYİM SORUNLARI BİZZAT BİLİYORUM…

Yıllardır inşaat sektörünün içinde olduğuna dikkat çeken Demirtaş, “Sorunları, bizzat yaşadığım için bu konudaki farkındalığımız yüksek. Konut yapımına yönelik arsa yetersizliği, altyapı eksiklikleri, ihale kanunu, imar kanunu, yapı denetim kanunu, planlı alanlar tip imar yönetmeliği gibi mevzuattan kaynaklanan  sorunlar nedeniyle sektörün yeteri kadar büyüme gösterememesi en önemli konular arasında. Öncelikle, vergi yükünün azaltılması, KDV oranının düşürülmesi, özel sektör inşaat yatırımlarının desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Toplantıya katılan kadın inşaatçılar, sektörde yaşadıkları sıkıntıları ve sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar ile ilgili görüşlerini aktardı.