Konut satış fiyatları Ocak 2017’ye göre yaklaşık yüzde 12 arttı

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi ve REIDIN Emlak Endeksi ocak ayı sonuçları açıklandı. 2018 Ocak ayı itibariyle Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli’yi de emlak endeksine dahil eden REIDIN, endeks kapsamında incelenen il sayısını 81’e, ilçe sayısını 258’e, mahalle sayısını ise 1255’e çıkardı. Bu kapsam genişlemesi sayesinde REIDIN artık, Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde endeks üretebilir hale geldi.
Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki REIDIN Emlak Endeksi’ne göre ise ocak ayında satılık konutlarda, bir önceki aya göre yüzde 0,85 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,74 oranında fiyat artışı kaydedildi. Ocak ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının yüzde 2,11 oranında arttığı Artvin, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu.
REIDIN CEO’su Kerim Alain Bertrand, endeks hakkında şunları söyledi: “REIDIN olarak ülke çapında yürüttüğümüz ayrıntılı veri çalışmaları sonucunda, emlak endeksimizin kapsamındaki il sayısını 81’e çıkardık ve kapsam dışında hiçbir ilimiz kalmadı. Böylece artık endekslerimiz, daha önce kapsam dışında kalan Hakkari, Şırnak, Bayburt, Muş, Tunceli gibi 13 ilimizdeki emlak verilerine de ışık tutar hale geldi. Ocak 2018 Emlak Endeksi değerleri ele alındığında; satış fiyatları için yüzde 0,85 oranında, kira değerleri içinse yüzde 0,26 oranında artış olduğu gözlemlenmektedir. Ocak ayı TÜFE değerinin ise yüzde 1,02 olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda, hem satış hem de kiradaki artış oranlarının reel anlamda pozitif getiri sağlamadığını söyleyebiliriz. Ülke genelindeki satış fiyat oranları incelendiğinde ise İstanbul ve Ankara’da reel anlamda artış gözlemlenmezken, İzmir reel olarak artış gösteren illerimiz arasındadır.”

Ocak ayında en çok 2+1 konutlar tercih edildi
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre ise; stok erime hızının adet bazında yüzde 3,1’e, metrekare bazında ise yüzde 2,8’e düştüğü ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,22, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,71 oranında fiyat artışı gerçekleşti. Endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 78,90 oranında artış gerçekleşti. Yeni konut satışlarının yüzde 74’ünü bitmemiş konut stokları oluştururken, ocak ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 4’lük (son altı aylık ortalama yüzde 4) kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı ve en çok 2+1 konutlar tercih edildi. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre ocak ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,37 oranında, İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,17 oranında fiyat artışı gözlendi. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 11,50 puan daha fazla artış kaydetti.

Banka kredisi kullanım oranı 4 puan düştü: Yüzde 30
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 34, banka kredisi kullanım oranı yüzde 30 ve senet kullanım oranı yüzde 36 olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında peşinat kullanım oranı aralık ayına göre 3 puan artarken, banka kredisi kullanım oranı 4 puan düştü ve senet kullanım oranı ise 1 puan arttı.

Bitmemiş konutların satış oranı 8 puan düştü
Ocak ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 26’sı bitmiş, yüzde 74’ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 8 puanlık bir düşüş yaşandı. Ayrıca ocak ayında adet bazlı yüzde 3,1 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 2,8 oranında stok erime hızı gözlemlendi. Aralık ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde, adet bazlı yüzde 3,9, metrekare bazlı ise yüzde 3,8 oranında stok erime hızı gözlemlendi.

Tüm konut tiplerinin satışındaki artış hız kesse de devam ediyor
1+1 konutların satışının bir önceki aya göre, yüzde 0,06 oranında arttığı ocak ayında, 2+1 konut tipinde yüzde 0.27, 3+1 konut tipinde yüzde 0,27 oranında, 4+1 konut tipinde ise yüzde 0,13 oranında artış kaydedildi. 51-75 metrekare büyüklüğündeki konutlarda bir önceki aya göre yüzde 0,06 oranında artış yaşanan ocak ayında, 76-100 metrekare büyüklüğündeki konutlarda yüzde 0,29 oranında, 101-125 metrekare büyüklüğündeki konutlarda yüzde 0,16, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,22, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 0,20 oranında artış görüldü.

Yabancılara satış oranı artışa geçti: Yüzde 4
Ocak ayında markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 4’ü yabancı yatırımcılara yapılırken, tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 4 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar ağustosta yüzde 6, eylülde yüzde 3, ekimde yüzde 5, kasımda yüzde 4, aralıkta ise yüzde 3 oranında gerçekleşmişti.

Konut fiyat artışında ocak ayının lideri Artvin
Ocak ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının yüzde 2,11 oranında arttığı Artvin, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem metrekare başına konut satış fiyatlarında herhangi bir değişim kaydedilmeyen Hakkari ise satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu.

Kirada en yüksek artış yüzde 2 ile Ağrı’da
Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,26 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,46 oranında artış gerçekleşti. Ocak ayında Ağrı’da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 oranında arttı ve Ağrı kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde -2 ile Uşak oldu

En yüksek yıllık kira getirisi Aydın, Van ve Şanlıurfa’da
Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, ocak ayının en kısa amortisman süreleri Aydın, Van ve Şanlıurfa şehirlerinde ölçüldü. Ocak ayında, kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranının en yüksek olduğu şehirler de Aydın, Van ve Şanlıurfa oldu.