Kot Nedir? Ne İşe Yarar?

Kot Kelimesinin Anlamı

TDK‘ya göre kot : “Temel ile zemin arasındaki yükseklik.” demektir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nce Kotlandırma

3 şekilde kotlandırma yapılabilir.

Yoldan kotlandırma : Bu sistemde, binaların cephe aldığı yolun bordür taşı üst seviyesinden itibaren kotlandırma yapılır.  Tretuvar seviyesi röper olarak kabul edilir.

Röper nedir ? 

  • arazi üzerinde tespit edilen bir noktanın istenildiğinde kolaylıkla bulunabilmesi ve bu noktanın kaybolması halinde yeniden noktayı tespit edebilmek amacıyla noktanın yakınındaki sabit tesislere olan yatay uzaklıkları ölçülerek bir krokiye bağlanmasıdır. (3DKonut)

Tabii Zeminden Kotlandırma : Arazinin meyilli olması durumunda kullanılır.

Köşebaşı Parsellerde Kotlandırma : Yolların ayrı genişliklerde olması durumunda kullanılır.

Şantiye Terminolojisinde Kot

Kot kavramı, projede yükseklik adreslemelerinde kullanılır. İtibari kot adı verilen bir başlangıç kotu belirlenir. Diğer kotlamalar da bu itibari kota göre yapılır. Örneğin  0 kotu itibari kot olsun. 1 metre yükseği +1.00 m kotu olur.İtibar kotu seviyesinden 1 metre kazı yaptık. -1.00 kotuna inmiş olduk. Kot, arazi işlemlerinden anahtar teslimine kadar, inşaatın her aşamasında oldukça kullanılan bir terminolojidir.

Deniz seviyesine göre olan yükseklikler, global kotlardır. Yukarıda biraz bu konuya değinmiştim. Bunlar işin İmar ve Topografik kısımları. Ancak her yapıda, o yapıya özgün mimari  kotlandırmalar kullanılır. Genelde, zemin kat  bitmiş taban kotu 0.00 kotu kabul edilir.  Aşağı katlara inerken (-) kotlar, yukarı kotlara çıkarken (+) kotlar kullanılır.  Kat yüksekliğimiz 3 metre diyelim. 2.Bodrum kat bitmiş zemin kotumuz -6.00 kotu civarındadır. 2. kat bitmiş zemin kotumuz ise +6.00 kotları civarındadır.

Şantiyedeki kullanımlarını biraz örnekleyelim. Zemin kat bitmiş kotumuz 0.00 dedik.  2 cm zemin kaplama, altında 5 cm şap, altında 80 cm temel, altında 5 cm koruma betonu, izolasyon ve altında 10 cm grobeton. Temel altı dolgumuz da 50 cm diyelim. Kaç cm oldu, 152 cm. Demek ki kazı kotumuz -1.52 kotuymuş .

İnşatta Kot Nasıl Alınır 

Parselimizde referans kotlar vardır. Harita mühendisi veya teknikeri, bu refrans kotlarını kullanarak imalatlara kot verir. Size -1.02 kotunu gösterir ve size o kota kadar kazı yaparsınız.  Yukarıdaki örnekte temel üst kotumuz  -0.07 kotudur. Temel betonumuzu bu kot bilgisiyle dökeriz. gibi örnekler verilebilir. Şantiyede her imalat düşeyde kotlara yatay düzlemde ise akslara göre yapılır.

Şantiyede kottan sonra en çok duyacağınız kelime +1 kotudur.

Kot Farkı Nedir?

2 kot arasındaki farktır. Şantiyede kot hesaplamalarında, bilinen kottan bilinmeyen bir kotu bulmada kullanılır. Az önce yukarıda temel üst kotunu, kazı kotunu, kot farkından yola çıkarak bulduk.  2 seviye arasındaki yükseklik farkıdır. Bir de hatalı kot verilen imalatlarda da , hatayı belirtmek adına “kot farkı var” gibi tabirler kullanılır. Yani şefiniz sizi arayıp burada kot farkı var diyorsa, korkmanız gereken bir durum var demektir.

Siyah Kot Nedir

Doğal zemin kotudur.

Kırmızı Kot Nedir

Kullanılacak olan, bitmiş zemin kotudur.

Bu kotlardan faydalanarak yarma ve dolgular hesaplanır. Eğer siyah kot kırmızı kotun üzerindeyse, kazı yani yarma yapılacak demektir. Kırmızı kot yukarıda ise, doğal zemin kotunu kullanım kotuna çıkarabilmek için dolgu yapılacak demektir.