Mart Ayı SAMEKS Verileri Açıklandı

2018 yılı mart ayı SAMEKS verileri İstanbul’da açıklandı. Belirtilen verilere göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 52,8 değerine geriledi

2018 yılı Mart ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 52,8 değerine geriledi. Bu gelişmede, “hizmet sektörünün” önceki aya göre 2,9 puan gerilemesi etkili olurken, “sanayi sektöründeki” artışlar da önceki aya göre 2,8 puan hız kaybetti. Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerindeki seyrini mart ayında da sürdürdü ve bu dönemde Türkiye ekonomisindeki canlılığa işaret etti.

Sanayi sektöründe gözlenen hız kaybında, önceki aya göre yeni siparişlerin 4,0 puan azalarak 52,8 puana gerilemesi etkili oldu; buna bağlı olarak üretim 7,0 puan azalarak 51,4 seviyesine geriledi. Sektöre ilişkin girdi alımları ise önceki aya göre 3,0 puan artış kaydetti ve 64,7 puanlık seviyesiyle olumlu görünümünü sürdürdü. Hizmet sektöründe ise girdi alımları 3,6 puan azalarak 56,1 seviyesine geriledi. Nihai mal stokunda gözlenen azalışla birlikte iş hacmi 49,1 puana indi.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 52,8 puanlık değeri, 2018 yılı Mart ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etti. Hem hizmet hem de sanayi sektörünün 50 referans puanı üzerindeki seyrini sürdürmesi; SAMEKS’teki olumlu görünümün önümüzdeki dönemlerde de süreceğinin sinyalini veriyor.

1) Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, 2018 yılı mart ayında, bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak 53,8 seviyesine geriledi. Bu gelişmede, firmaların yeni siparişlerinde meydana gelen 4,0 puanlık hız kaybı belirleyici oldu; buna bağlı olarak sektöre ilişkin üretim 51,4 seviyesine geriledi.

Girdi alımlarının önceki aya göre 3,0 puan artarak 64,7 seviyesine yükselmesi, firmaların sektöre yönelik güveninin sürdüğüne işaret ediyor. Buna karşın üretimdeki hız kaybı sektöre ilişkin işgücü piyasasını olumsuz etkiledi ve istihdam alt endeksi, 12 ay sonra 50 baz puanının altına geriledi.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, olumlu görünümünü 2018 yılı Mart ayında da sürdürdü ve kesintisiz 15 ay 50 referans değerinin üzerinde yer alarak 53,8 puanla sektördeki canlılığa işaret etti.

 • a. Üretim

Sanayi sektörüne ait Üretim Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 7,0 puan azalarak 51,4 seviyesine geriledi. Bu dönemde yeni siparişlerde gözlenen hız kaybının sektördeki üretimi olumsuz etkilediği gözlemleniyor.

 1. Yeni Sipariş

Sanayi sektörüne ait Yeni Sipariş Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 52,8 seviyesine geriledi. Yeni siparişlerde gözlenen ivme kaybı, mart ayında sanayi endeksinde gözlenen 2,8 puanlık azalışın temel belirleyicisi oldu.

 • c. Satın Alım

Sanayi sektörüne ait Satın Alım Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 3,0 puan artarak 64,7 seviyesine yükseldi. Bu gelişme, sanayi sektöründeki olumlu görünümün önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret ediyor.

 1. Nihai Mal Stoku

Sanayi sektörüne ait Nihai Mal Stoku Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 48,7 seviyesine geriledi. Bu dönemde firmaların stoktan tüketime yönelmesi, sanayi üretimindeki ivme kaybında belirleyici oldu.

 1. Tedarikçilerin Teslimat Süresi

Sanayi sektörüne ait Tedarikçilerin Teslimat Süresi Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 51,8 seviyesine yükseldi. Firmaların yaklaşık %75’i tedarikçilerin teslimat süresinde gözle görünür bir değişiklik olmadığını ifade etti.

 1. İstihdam

Sanayi sektörüne ait İstihdam alt endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 5,1 puan azalarak 48,5 seviyesine geriledi. Bu dönemde üretimde gözlenen hız kaybı, sektöre yönelik işgücü piyasasını olumsuz etkiledi.

 1. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi; 2018 yılı mart ayında, bir önceki aya göre 2,9 puan azalarak 50,8 değerine geriledi.

Bu dönemde, girdi alımlarının 3,6 puan azalarak 56,1 seviyesine gerilemesi, sektördeki iş hacmini olumsuz etkiledi. Böylece iş hacmi, 1,1 puan azalarak 49,1 seviyesine gerilerken bunun neticesinde firmalar stoktan tüketime yönelmiş ve Nihai Mal Stoku Alt Endeksi, 4,0 puan azalarak 48,8 seviyesine gerilemiştir. Sektöre yönelik işgücü piyasası ise önceki aya göre 3,0 puan hız kaybetmiş ve 51,7 puan olarak gerçekleşmiştir.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi, 2018 yılı mart ayında 50,8 puanla 50 referans değeri üzerindeki seyrini sürdürerek sektöre yönelik olumlu görünümün devam ettiğine işaret etmiştir.

 1. İş Hacmi

Hizmet sektörüne ait İş Hacmi Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 49,1 seviyesine geriledi. Girdi alımlarında gözlenen 3,6 puanlık ivme kaybı, bu dönemde sektöre yönelik iş hacmini olumsuz yönde etkiledi.

 1. Satın Alım

Hizmet sektörüne ait Satın Alım Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 3,6 puan azalarak 56,1 seviyesine geriledi. Girdi alımlarında gözlenen bu gerilemeye karşın, endeksin 56,1 puanlık seviyesi, firmaların sektöre olan güveninin sürdüğüne işaret etti.

 1. Nihai Mal Stoku

Hizmet sektörüne ait Nihai Mal Stoku Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 48,8 seviyesine geriledi. Bu dönemde, firmaların mevcut stoklarını tüketme eğilimi göstermesi, iş hacminde gözlenen ivme kaybında etkili oldu.

d.Tedarikçilerin Teslimat Süresi

Hizmet sektörüne ait Tedarikçilerin Teslimat Süresi Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak 50,8 seviyesine yükseldi. Mart ayında firmaların yaklaşık %86’sı teslimat sürelerinde önemli bir değişim olmadığını ifade etti.

 1. İstihdam

Hizmet sektörüne ait İstihdam Alt Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 3,0 puan azalarak 51,7 seviyesine geriledi. Bu dönemde, iş hacminde gözlenen azalmanın sektöre ilişkin işgücü piyasasına olumsuz yansıdığı görüldü.

YORUM:

Yılın ilk iki ayında 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdüren SAMEKS Bileşik Endeksi, 2018 yılı Mart ayında da olumlu görünümünü sürdürdü ve 52,8 puan seviyesinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk çeyreğini 53,6 puan ortalamasıyla kapatan SAMEKS, bu döneme ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etti.

Mart ayında reel sektöre ilişkin açıklanan resmi veriler de SAMEKS’teki olumlu görünümü destekledi. T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi, mart ayında, aylık bazda 1,1 puan yükselerek 111,9 seviyesinde gerçekleşirken, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı da önceki aya göre 0,3 puan artarak 79,1 seviyesine yükselmiştir.

SAMEKS’te hem sanayi hem de hizmet sektöründe girdi alımlarının artmaya devam etmesi, firmaların reel sektöre olan güvenlerinin sürdüğünü ve endeksin önümüzdeki dönemde de olumlu görünümünü sürdüreceğini ifade ediyor.

DÜNYA EKONOMİSİ

2018 yılı Mart ayında küresel ekonominin gündemi; ABD’nin ithal mallara uygulanan vergi oranını artırmasıyla ortaya çıkan “ticaret savaşları” söylemi ve bu bağlamda artış kaydeden ABD-Çin gerilimi, FED’in faiz artırımı ve Avro Bölgesi’nde açıklanan büyüme oranları üzerinde yoğunlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 800 milyar dolara ulaşan ülkenin dış ticaret açığını ve yerli üreticinin güvenliğini gerekçe göstererek çelik ürünleri ithalatına %25, alüminyuma da %10 vergi getirmesi, küresel ekonomide “ticaret savaşları” söyleminin artmasına neden oldu. Bu paralelde küresel ticaretin ve emtia fiyatlarının nasıl etkileneceğine yönelik tartışmalar sürerken, Trump yönetimi içinde korumacı politikalara karşı dengeleyici bir unsur olarak görülen baş ekonomi danışmanı Cohn’un görevini bırakması, piyasalarda “ticaret savaşının derinleşeceği” endişelerine neden oluyor.

ABD’nin bu hamlesine sert bir dille karşı çıkan Çin ise, ABD’ye iki ülke ilişkilerini tehlikeye atmaması ve makul hareket etmesi çağrısı yaptı. Bu bağlamda Çin’e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelgeye kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilerek, bu adımın tek taraflılık ve ticari korumacılık olduğu ifade edildi.

Küresel ticarete yönelik bu gelişmeler yaşanırken, ABD Merkez Bankası (FED) beklendiği gibi mart ayı toplantısında politika faizini artırma kararı aldı. Piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde politika faizini 25 baz puan artıran FED, bu artırımla birlikte 2018’de toplam üç faiz artırımı öngörmeye devam ediyor.

Avro Bölgesi’nde ise ılımlı toparlanma sürecinin devam ettiği görülüyor. Avro Bölgesi ve AB ekonomisi geçen yılın 4. çeyreğinde, önceki çeyreğe göre %0,6 büyürken, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde yıllık bazda GSYH artışı %2,7 olarak ölçüldü. Bu dönemde, AB’nin öncü ekonomilerinden Almanya ve Fransa’da %0,6, İngiltere’de %0,4, İspanya’da %0,7, İtalya’da %0,3 oranında büyüme gerçekleşti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mart ayı içerisinde açıklanan makroekonomik veriler Türkiye ekonomisinde reel sektöre yönelik olumlu görünümün genel anlamda sürdüğüne işaret ederken; ithalatın ihracattan hızlı bir şekilde artış kaydetmesiyle dış ticaret açığı artış kaydederken, buna bağlı olarak cari işlemler dengesindeki bozulma devam etmiştir.

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Ocak ayında yıllık bazda %12 oranında artış kaydederek yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi için oldukça olumlu bir görünüm sunmuştur. Sanayi üretimindeki artışa ek olarak, Mart ayına ilişkin imalat sanayii kapasite kullanımının 0,3 puan artarak %79,1 seviyesine ulaşması ve reel kesim güveninin 1,1 puan artış kaydederek 111,9 düzeyinde gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yılın ilk çeyreğinde de canlılığını sürdürdüğünü göstermektedir.

Şubat ayına ilişkin enflasyon oranı ise aylık bazda piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Buna göre aylık bazda %0,73 oranında artan tüketici fiyatları, yıllık bazda ise düşüşünü sürdürmüş ve %10,26’ya gerilemiştir.

İktisadi faaliyetin olumlu bir görünüm sergilemesi işgücü piyasalarını da benzer yönde etkilemektedir. Buna göre 2017 Aralık döneminde Türkiye’de işsizlik oranı yıllık bazda 2,3 puan azalarak %10,4’e gerilerken, istihdamın 895 bin kişilik artış kaydettiği hizmetler sektörü işgücü piyasalarındaki iyileşmede ön plana çıkmaktadır.

Dış ticaret tarafında ise ihracattaki artış eğiliminin hız kesmeden sürdüğü görülürken, ithalatın ihracattan hızlı bir şekilde artış kaydetmesi dış ticaret açığı üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Ocak ayına ilişkin verilere göre yıllık bazda %10,7 oranında artış kaydeden ihracata karşın ithalat hacminin %38,0 oranında genişlemesi, bu döneme ait dış ticaret açığının %108,8 oranında artış kaydetmesine neden olmuştur.

Dış ticaret açığındaki genişlemeye paralel olarak, Ocak ayına ilişkin cari işlemler açığı da beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 7,1 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde 12 aylık kümülatif cari açığının 51,6 milyar dolarla Nisan 2014’ten bu yana en yüksek düzeyine çıktığı görülmektedir.

Dış Ticaret: 2018 yılı Ocak ayında ihracat hacmi yıllık bazda %10,7 oranında yükselerek 12,5 milyar dolar olurken, ithalat hacmi de %38,0 artarak 21,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 9,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

İhracattaki artışta yıllık bazda %8,0 oranında artış kaydederek 1,8 milyar dolara yükselen motorlu taşıtlar ihracatı en önemli rolü oynarken, 1,6 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilen makine sektörü de ön plana çıkan diğer fasıl oldu.

İthalat tarafında ise yıllık bazda %13,4 oranında artış kaydederek 3,6 milyar düzeyine yükselen enerji ithalatı ve %363,7 oranında genişleyen altın ithalatı dikkat çekiyor. Ocak ayında, sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya ihracatımızda ilk üç sırayı alırken, geçtiğimiz yıla kıyasla ihracatımızın %6,4 oranında daraldığı Irak ise, en büyük ihraç pazarlarımız arasında 4. sırada bulunuyor.

Avro Bölgesindeki toparlanmanın kalıcı bir görünüm sunması, ihracat performansımızı olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının yüksek seyri ve altın ithalatının güçlü kalmaya devam etmesi ise ithalat hacmimizi yukarı yönlü baskı altında tutuyor. Şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verisi de ihracattaki artışın ivme kazanmış olmasına karşın dış ticaret açığındaki genişlemenin sürdüğüne işaret ediyor.

Cari Açık: 2018 yılı Ocak ayına ait cari işlemler açığı beklentileri aşarak 7,1 milyar dolayında gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 51,6 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri ise cari açığın aylık bazda 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4,5 milyar dolar artarak 7,6 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. 2017 yılının Ocak ayında dış ticaret dengesi 3,1 milyar dolar açık vermişken, 2018 yılının aynı döneminde bu açık 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tablosunda dış ticaret açığının artış kaydetmesinde altın ticareti önemli bir rol oynadı. Buna göre önceki yılın aynı ayında 531 milyon dolar olan altın ihracatı, 2018 yılının ocak ayında 31 milyon dolara geriledi. Altın ithalatı ise önceki yılın ocak ayında 469 milyon dolarken, 2018 yılı ocak ayında 2,3 milyar dolar oldu. Böylece bu dönemde altın ticareti dış ticaret açığına yaklaşık 2,3 milyar dolar olumsuz yansıdı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, önceki yıla göre 149 milyon dolar azaldı ve 288 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Diğer yatırımlarda ise 7,5 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti.

Geçici verilere göre şubat ayında dış ticaret açığındaki artışın sürmesi, cari açıktaki genişlemenin devam edeceğine işaret ediyor. Buna ek olarak iç tüketimdeki canlılığın sürmesi ve petrol fiyatlarının 65 dolara yakın yüksek seyri; ithalat artışı yönüyle cari açığı baskı altında tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda, cari işlemler dengesindeki bozulmanın önümüzdeki dönemde de süreceği tahmin edilmektedir.

Sanayi Üretimi: Büyümenin öncü göstergelerinden Sanayi Üretim Endeksi 2017 Ocak ayında yıllık bazda güçlü bir performans sergileyerek %12 oranında artış kaydetti ve böylece yıllık bazda sanayi üretiminde ise trendi toplamda 16 aya çıktı. Yeni yılda ekonomik aktivitede güçlü görünümün korunduğuna işaret eden endeks mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise aylık bazda %0,8 oranında geriledi.

TÜİK güncellenen iş istatistikleri çerçevesinde, Sanayi Üretim Endeksi’ni baz yılı 2015 olacak şekilde güncelledi. Yeni seriye göre 2017 yılında sanayi üretimindeki yıllık artışın %8,9 düzeyine revize edilmesi ekonomik büyümenin %7 düzeyini aşacağına yönelik görüşleri destekleniyor.

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranının, 2018 yılı Şubat ayında kaydetmiş olduğu artış, bu dönemde sanayi üretiminin genişlemeye devam edeceğine işaret ediyor.

Buna ek olarak; Şubat 2018 döneminde SAMEKS Sanayi Endeksi olumu görünümünü sürdürerek 56,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri ışığında, TÜİK Sanayi Üretim Endeksi’nin önümüzdeki dönemde de artışını sürdüreceğini öngörebiliriz.

İşsizlik: Kasım, Aralık ve Ocak dönemlerinin ortalaması alınarak hesaplanan Aralık 2017 dönemi işsizlik rakamları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,3 puan gerilerken, geçtiğimiz aya göre 0,1 puan arttı ve %10,4 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık 2017 yılında toplam istihdam, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 619 bin kişi artış kaydederken, önceki aya göre ise 227 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Önceki yılın aynı ayına göre 581 bin kişi azalan toplam işsiz sayısı, Aralık 2017 döneminde 3 milyon 291 bin kişiye geriledi. Önceki aya göre ise toplam işsiz sayısında 16 bin kişilik artış gerçekleşti.

Toplam işgücü Aralık 2016 döneminde 30 milyon 540 bin kişiyken, Aralık 2017 döneminde 31 milyon 579 bin kişiye yükseldi. Böylece önceki yılın aynı ayına göre işgücüne katılım, yaklaşık 1 milyon 39 bin kişi olarak gerçekleşti. İşgücünün hızlı bir şekilde artış kaydetmesi, son 12 ayda 1 milyon 619 binlik istihdam artışına karşın işsizlik oranındaki düşüşü baskı altında tutuyor.

Aralık 2017 itibariyle toplam istihdamın %55’i Hizmet sektöründe, %19’u Sanayi sektöründe, %18’i tarım sektöründe, %7’si ise İnşaat sektöründe çalışıyor. Önceki yılın aynı dönemine göre yarım sektörü istihdamında, 255 bin kişi artış kaydedilirken, sanayi sektöründe 249 bin, inşaat sektöründe 221 bin, hizmet sektöründe ise 895 bin kişi artış kaydedildi. Sanayi sektöründe kaydedilen yıllık 249 bin kişilik istihdam artışı, 2017 yılının en yüksek sanayi istihdamı artışı olarak dikkat çekiyor.

SAMEKS Hizmet Endeksi İstihdam Alt Endeksi, ocak 2018 döneminde 51,0 puanla artışını sürdürürken, SAMEKS Sanayi Endeksi İstihdam Alt Endeksi de 52,9 puanla olumlu görünümünü sürdürdü. Bu veriler ışığında, istihdamın önümüzdeki dönemde de genel anlamda olumlu bir grafik çizeceğini tahmin edebiliriz. Bununla beraber, bir önceki yılın aynı ayına göre artışların devam etmesine karşın; son 4 aydır önceki aya göre istihdamın azaldığı görülüyor. Bu durum, işsizlik oranının azalma hızının düştüğüne işaret ediyor.

Enflasyon: 2018 yılı şubat ayına ilişkin tüketici fiyatları, piyasa beklentilere yakın bir şekilde, aylık bazda 0,73 yıllık bazda ise 10,26 puan arttı. Böylece, beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşmiş olmasına karşın, yıllık enflasyonda aralık 2017 döneminde başlayan düşüş eğilimi, şubat ayında da devam etti.

Yurt içi üretici fiyatlarında ise önceki aya göre %2,86, önceki yıla göre %13,71 artış gerçekleşti. Ocak ayında yıllık bazda gerileyen yurtiçi üretici fiyatlarının, şubat ayında yeniden artışa geçmesinin, önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarını yukarı yönde baskı altında tutacağı tahmin ediliyor.

Aralık 2017’de TÜFE’deki 12 ana harcama grubundan aylık bazda yalnızca 1 grupta azalış gerçekleşiyor. Buna göre, “Giyim ve Ayakkabı” grubunda aylık bazda %4,09 oranında azalış gerçekleşirken, bu düşüşün mevsimsel etkilerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru, değerinin 2,1166 TL’den 2,3421 TL’ye çekilmesiyle, 20 şubat tarihi itibariyle ilaç fiyatları %10,65 oranında artış kaydetti. Bu durum enflasyon oranlarına da olumsuz yansıdı ve böylece “Sağlık” gurubu %2,24’le aylık bazda en fazla artış kaydeden grup oldu.

%23’le enflasyon sepetinde en fazla yoğunluğu olan “Gıda” grubunun aylık bazda %2,24 oranında artış kaydetmesi, aylık bazda enflasyonun beklentileri aşmasında etkili oldu. Gıda grubunun yıllık bazda %10,27 oranında artış kaydetmesi, yıllık tüketici fiyatlarındaki gerilemeyi sınırlayan etmenlerin başında yer aldı.

Şubat ayında petrol fiyatlarının küresel ölçekte güçlenme eğilimini sürdürmesine ek olarak TL’de gözlenen %1,6 oranındaki değer kaybı, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının sürmesine neden olmaktadır. Yurtiçi üretici fiyatlarındaki artış da tüketici fiyatlarını olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde bir miktar gerilemeyle tek haneli rakamları test etse de, iç tüketimdeki canlanmanın tetiklediği enflasyondaki yüksek seyrin 2018 yılı boyunca süreceği tahmin ediliyor.