MERZİFON’DA AB PROJESİNDE PERI İMZASI! MERZİFON EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI PROJESİ

Merzifon Evsel Atıksu Arıtma Tesisi projesi ile Türk mevzuatı ve AB müktesebatına uygun olarak Merzifon Belediyesi için bir Atıksu yönetim sisteminin kurulması, bölgedeki çevre kirliliğinin kademeli olarak azaltılması hedeflenmektedir. Proje Merzifon’un geleceği için büyük bir önem taşımaktadır. Projeyi GEZER Endüstri İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. üstlenmiştir.

Şantiye şefi Cihangir Emre AKYÜZ projenin 8952 m³/gün kapasiteli (44.760 nüfus eşdeğer) karbon içeriği giderimi yapan Biyolojik Arıtma Tesisi İnşaatı olduğunu belirtti. Ayrıca proje kapsamında;

 • Tüm mekanik ekipman ve enstrümantasyon temini, PLC ve SCADA kullanımı ile tesisin otomatik kontrolünün yapılması,
 • Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu binası inşaatı,
 • Havalandırma Havuzları (3936m³) inşaatı,
 • Son Çökeltme Havuzları inşaatı,
 • Aerobik Çamur Çürütücü Sistemi binası inşaatı,
 • Çamur Susuzlaştırma Binası inşaatı,
 • Koku Giderim Sistemi Binası inşaatı,
 • Havalandırma Havuzları ve Blower Binası inşaatı,
 • İşletme Binası inşaatı,
 • Atölye Binası inşaatı,
 • Diğer tüm inşaat işleri,
 • Tesisin 90 gün işletilmesi,
 • Tesisin 1 yıl süre ile teknik takip ve refakatının yapılması,

İşlerinin yapılacağını aktardı.

Uzman gücü, kaynakları, tecrübeli çalışan kadrosu ve bilgi birikimini bünyesinde toplayan GEZER Endüstri İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. 30 yıldır çağdaş ilkeleri, ileri teknolojisi, kalite bilinci ve yansıttığı güvenle endüstriyel tesisler, inşaat ve çevre teknolojileri sektöründe büyük projelere imza atarak bu AB projesini de hızlı ve kaliteli bir şekilde yürütmektedir.

POJEDE KULLANILAN PERI KALIP SİSTEMLERİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER TRIO PERDE KALIBI

TRIO kalıp sistemi; çelik veya alüminyum karkas sisteminin üzerine 18 mm’lik kalıp kontraplağının “plywood 240 gr/m² fenol kaplı” özel perçinler yardımıyla sabitlenmesi ile oluşur. TRIO kalıp sistemindeki perçin aplikasyonunun bir özelliği de beton yüzeyinde hiçbir iz bırakmamasıdır. Böylece beton döküm esaslarına uyulduğu taktirde yüzeyde en ufak bir pürüze bile rastlanmaz. TRIO kalıp sistemi genel olarak 60cm, 120 cm, 270 cm, 330 cm olmak üzere 4 yükseklikten ve 30 cm den başlayıp 30 ar cm aralıklarla artan 6 genişlikten oluşur. Ayrıca bu panel yüksekliklerine ait TWE ve TGE köşe elemanları mevcuttur. TRIO 270 cm’lik panel max 81.0 kN/m2 , TRIO 330 cm‘lik panel ise max 83.0 kN/ m2 lik taze beton basınçlarına karşı dayanıklıdır. TRIO 2.70 x 2.40 cm’lik standart çelik panelin ağırlığı 328 kg, TRIO 2.70 x 0.90 cm’lik alüminyum panelin ağırlığı ise 70 kg’dır.

TRIO kalıp sisteminde kullanılan tek bağlantı elemanı BFD kilittir. Tek bir bağlantı elemanı ile bütün sistem yatayda ve düşeyde aynı hizaya getirilir ve paneller sıkıca birleştirilir. BFD kilit sistemi, panellerin yatayda ve düşeydeki bağlantılarını sağlamasının yanı sıra iki panel arasındaki 10cm’ ye kadar olan boşluklarda ahşap dolgu elemanı konarak bu paneller arasındaki bağlantıyı sağlar, maksimum çekme kuvveti kapasitesi 20kN dur. TRIO kalıp sistemi 12.00 m lik bir yüksekliğe ek bir önlem alınmasına ihtiyaç duymadan BFD kilit sistemi ile ulaşabilir. BFD kilit sisteminin tek bir kişi tarafından ve sadece bir çekiç yardımıyla monte ve demonte edilebilmesi TRIO kalıp sisteminin şantiyedeki aplikasyonunun büyük ölçüde hızlandırır. Aşağıda BFD kilit ve BFD kilit ile panellerin bağlanmasına ait bir uygulama görülmektedir.

TRIO kalıp sisteminin bir yüzünde, kalıp sistemini şaküle almak için şakül payandaları ve beton dökümü esnasında çalışanların güvenliğini ve rahat çalışmasını sağlamak amacıyla betonlama konsolu bulunur. Payandalar sisteme tespit kafaları yardımı ile kolayca adapte edilir. TRIO kalıp sistemi, diğer PERI sistemlerinde olduğu gibi tie-rod lar ile ankre edilir. Tie-rod ların çekme yükü 90 kN dur.

TRIO kalıp sisteminin diğer PERI sistemleri ile CB, SB, FB180-2, ASG160, KGF240, SKS gibi senkronize olabilmesi, karmaşık ve özel projelerde kullanıcıya çok geniş bir çözüm yelpazesi sunar. TRIO kalıp sistemi, perde, temel ve kolon kalıpları için ideal ve pratik bir çözümdür.

Proje Müdürü Serkan Bolsoy;

Atıksu arıtma tesisleri karakteri gereği zorlu ve deneyim gerektiren imalat metotları barındırmaktadır. Kalıp ve iskele alanında yıllardır çözüm ortağımız olan PERI ile projemizde emniyetli ve kaliteli imalatlar yapıyoruz. Özellikle betonarme perde duvar imalatlarında, projemizde bulunan değişik kesit, geometri ve yüksekliklere TRIO kalıp sistemi sayesinde kolay çözümler bulabildik. TRIO sistemin kolay ve güvenli montaj-demontaj yapılabilmesi, bizlere emniyetli, süratli ve rahat çalışabilme imkânı sundu.