Mitsubishi Electric, CDP’nin İklim ve Su Kategorilerinde A Listesine Girdi

Sürdürülebilir dünya ve toplum için yenilikçi teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, dünyanın prestijli çevre girişimlerinden CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iklim ve su kategorilerinde en yüksek sıralama olan A listesine layık görüldü. “Çevre Vizyonu 2021” planı doğrultusunda toplumun karbon salımını düşürmeyi ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya katkıda bulunmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ile mücadeleye ve su kaynaklarını korumaya yönelik teknolojiler sunuyor.

Küresel ölçekte öncü bir yeşil şirket olan Mitsubishi Electric, sürdürülebilir dünyanın önündeki en önemli engellerin başında gelen iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Marka bu doğrultuda, şirketleri ve şehirleri çevresel etkilerini yönetmeleri için teşvik eden küresel sistem CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) tarafından, iklim ve su kategorilerinde en yüksek sıralama olan A listesine ikinci kez layık görüldü.

Şirketlerin ve hükümetlerin sera gazı salımları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara açıklamalarına aracılık eden CDP’nin A listesine girmeyi başaran Mitsubishi Electric, 100’üncü yıldönümü olan 2021 yılına doğru ilerlerken “Çevre Vizyonu 2021” planı çerçevesinde hareket ediyor. Bu vizyon kapsamında; toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya ve biyolojik çeşitliliğe duyulan saygının artırılmasına katkıda bulunuyor.

Ürün ve üretim kaynaklı C02 emisyonlarını azaltıyor

Ürün ve hizmetleri ile üretim süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan Mitsubishi Electric, sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve konfor sağlayan “küresel ve öncü çevre dostu bir şirket” olma hedefiyle yol alıyor. Ürünlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılması için çalışan Mitsubishi Electric, hem enerji verimliliği sağlayan güç yarı iletkenleri geliştiriyor hem de sıfır enerjili binalar ve evler gibi yüksek enerji tasarruflu sistemler için çözümler sunuyor. Bununla birlikte IoT (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti) ve diğer yeni teknolojilerin kullanılmasıyla üretim faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarının azaltılmasına da büyük katkı sağlıyor.

Suyun israfını önleyen ve yeniden kullanım oranını artıran teknolojiler

Su kaynakları ile ilgili risk analizleri yaparak su sarfiyatının azaltılması ve suyun yeniden kullanım oranının arttırılması için çalışan Mitsubishi Electric, bu alanda önemli projelere imza atıyor. Ozonlu su kullanan bir membran ayırma bioreaktöründen yararlanılan su arıtma teknolojisi ve gaz-sıvı arayüzlü elektriksel deşarja dayalı bir başka su arıtma teknolojisi geliştiren Mitsubishi Electric, su yönetimi için sürekli olarak yeni nesil sistemler tasarlıyor.