TÇMB AR-GE MERKEZİ 11 MİLYON EURO’LUK FON İÇERİSİNDE YER ALIYOR

Türkiye ekonomisinin lokomotifi çimento sektörünün temsilcilerini tek bir çatı altında toplayan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) Ar-Ge merkezindeki çalışmalarla dünyanın en büyük hibe projesi HORIZON 2020’de yer alıyor. Toplam 80 milyar Euro bütçesiyle dünyanın en yüksek bütçeli hibe programları arasında yer alan, HORIZON 2020 Hibe Programı; araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor.

Avrupa’nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor. Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, 2014-2020 yılları arasını kapsayan bir hibe programı olup toplam bütçesi 80 milyar Euro’ya ulaşıyor. Türkiye’nin 451 milyon Euro katılım payı vererek dâhil olduğu AB HORIZON 2020 Hibe Programı, ülkemiz araştırmacılarına yeni fırsatlar sunuyor.

Yılsonu ihracat hedefi 500 milyon dolar olan, Türkiye ekonomisinin mimarı çimento sektörünün bileşenlerinden oluşan TÇMB’nin Ar-Ge Enstitüsü, HORIZON 2020 programına etkin olarak katılım sağlıyor.

“Toplam bütçenin yaklaşık 11 milyon Euro olduğu Projede TÇMB Ar-Ge Enstitüsü 542 bin 500 EURO’luk fon alacak.”

Hibe programına dair çalışmalar hakkında bilgi veren TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün; HORIZON 2020 programının konularının çimento sektöründe kilit konular olarak kabul edilen çevresel etkilerin azaltılması alanlarında atık kullanımı, enerji verimliliği ve CO2 salınımı azaltılması gibi öncelikli Ar-Ge konuları arasında yer alması projede yer almamız için hedef haline gelmiştir.Programda partner olarak yer aldığımız ‘Sürdürülebilir Kaynak Yoğun Endüstriler için Genişletilmiş Yapı Değer Zinciri Üzerinden Endüstriyel Simbiyozun Teşvik Edilmesi (FISSAC “FosteringIndustrialSymbiosisfor a Sustainable ResourceIntensiveIndustryAcrosstheExtendedConstruction Value Chain“) adlı proje önerisi Avrupa Komisyonu tarafından projelerin değerlendirme süreci sonucu 15 üzerinden 13 tam puan alarak desteklenmeye hak kazanmıştır. 4,5 yıl sürecek olan proje, 2015 yılı Eylül ayında başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir. Projede TÇMB Ar-Ge Enstitüsü 542 bin 500 EURO’luk fon alacaktır. Toplam bütçe yaklaşık 11 milyon EURO’dur” dedi.

Proje özelinde TÇMB Ar-Ge Enstitüsü çalışmalarına; Atık karakterizasyon çalışmaları, yerel atık temini, laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekte “Çevreye Duyarlı Çimento ve Beton üretimi” ve üretilen beton ile yapılacak beton yol olarak devam ediyor.

Ayrıca, Avrupa ve Dünya’da lokomotif bir güç olarak nitelendirilen çimento gibi ağır sanayi ürününün, simbiyotik yöntemlerle üretimi ile pazara kazandırılması gibi önemli bir rol oynadığını belirten TÇMB Ar-Ge Direktörü Dr. Tülay Çağlayan Özlü, projede atık yönetimiyle hammaddelerin yerine, farklı sanayilerde oluşan ikincil hammaddelerin daha iyi kullanımlarının sağlanarak sektörde döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı hedeflediklerini dile getirdi.

9 ülkeden (İspanya, Türkiye, Belçika, Almanya, İtalya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsveç) 26 partner ile beraber yürütülen bu proje kapsamında özetle; bir sektörün atık veya yan ürünü diğer sektörlerde kaynak olarak değerlendirilmesine olanak sağlanması hedefleniyor.

Ülkemizde Atık Yönetimi Yaygınlaşıyor

Türk çimento sanayinin, atık değerlendirme süreçlerindeki en önemli paydaşlardan biri olarak, fosil yakıt ve doğal hammadde kaynak kullanımlarının azaltılması ve enerji verimliliği esası ile endüstriyel simbiyoz ağlarında aktif olarak rol aldığını belirten Özlü:“Atık yönetimi ve sanayi kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması konusu Avrupa’da uzun yıllardır sanayiciler ve bilim çevreleri tarafından sürekli olarak gündemde tutulmakta ve geliştirilmektedir. Bu nedenle endüstriyel simbiyoz ağlarının kurulması ve devamlılığının sağlanması önemli bir hedef haline gelmiştir. Ülkemizde de iyi atık yönetimi uygulamaları gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve sayısız uygulama ve araştırma örneği görülmektedir. FISSAC adlı proje kapsamındaki endüstriyel simbiyoz örnek çalışmaları, sanayicilere atıkların önlenmesi ve azaltılması konusunda rehberlik sağlayacak ve benzer uygulamaların yaygınlaşması anlamında bir yenilik sunacaktır” dedi.