Türk Yapı Malzemeleri

Türk Yapı Malzemeleri Komitesi, yapı malzemeleri sektöründe üretim/ihracat yapan 22.000’e yakın üyesinin ihracat potansiyelini artırmaya yönelik faaliyetler sürdürmek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Komite sektöründe ihracat yapan Türk firmalarının mesleki ahlak ve dayanışmasını korumayı; ihracatın artması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için çalışmalarda bulunmayı, üyelerinin menfaatlerini korumayı, uluslararası arenada güçlü bağlantılar kurmasını ve yeni pazarlara açılmasını amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda faaliyetlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Teşkilatlandırmak suretiyle ihracatı arttırmak ve ülke yararına gelişmesini sağlamak,
 • Bünyesinde topladığı ihracatçıların ihracat faaliyetlerini düzenlemek, mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini tanzim etmek,
 • İhracatın geliştirilmesi amacına yönelik olarak ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı temaslarını düzenlemek,
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı fuarlar organize etmek, organize edilmiş fuarlara katılımı sağlamak,
 • Potansiyel ülkelerden ülkemize Alım Heyetleri; ülkemizden potansiyel ülkelere Ticaret Heyetleri organizasyonları düzenlemek,
 • Anılan faaliyetler kapsamında yayınlar hazırlamak ve bunları ihracatçıların bilgisine sunmak,
 • Seminerler, toplantılar düzenleyerek ihracatçıları bilgilendirmek ve gelişmelerden haberdar kılmak,
 • Eğitim faaliyetleri düzenlemek

 

 • Adres : Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.No: 3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Yenibosna,
 • Bahçelievler , İstanbul,Turkey
 •  info@turkishconstruction.org
 •  T. +90 212 454 00 00
 •  F .+90 212 454 01 52
 • www.turkishconstruction.org