Yalnızca Reçine Zemin Kaplamalara Adanmış Tek Organizasyon: FeRFA

FeRFA, Reçine Zemin Döşeme Derneği, İngiltere Reçine Döşeme Endüstrisindeki ana ürün üreticileri, uzman müteahhitler ve yüzey hazırlama şirketlerinin yanı sıra hammadde tedarikçileri ve uzman servis sağlayıcılarını temsil ediyor.

40 yılı aşkın bir süredir yalnızca reçine zeminlere adanmış bir dernek olarak FeRFA, tavsiye, rehberlik ve eğitim desteği sağlama yoluyla çalışmalarına devam ediyor. FeRFA, İngiltere’deki diğer yapı sanayi kuruluşları BSI, BBA, ConstructionSkills, CSCS, NBS, BuildUK ve RIBA gibi resmi kurumlar tarafından reçine döşeme endüstrisinin sesi olarak kabul ediliyor. Üyeleri, yüksek çalışma standartları, yönetim, teknik servis, sağlık ve güvenlik ile iş bütünlüğü gerektiren FeRFA Uygulama Kurallarına tabiiler. FeRFA, üyelerinin yürürlükteki mevzuata ve yasal gerekliliklere uygun olarak açık ve öz bir çevre politikası yürütmesini şart koşuyor. FeRFA Geri Dönüşüm Programı kapsamında üyeler, % 100’e varan ambalajlar ve ileride kullanılmak üzere geri dönüştürülecek diğer atıklarla birlikte, Çöp Depolama için Sıfır Atığa Doğru Çalışması’na da kaydolurlar.

FeRFA, her yıl seçilen, imalatçı ve yüklenici üyelerin temsilini ve en fazla 4 ortak üyeyi içeren 16 üyeli bir Konsey aracılığıyla operasyonlarını sürdürmektedir. Konsey, yılda dört kez toplanır ve Konsey üyelerinden iki yıllık bir süre görev yapmak üzere bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçilir. FeRFA’nın yönetimi Genel Müdür ve Sekreter tarafından üstlenilirken, kapsamlı teknik doküman portföyünün üretiminden sorumlu olan ve aynı zamanda reçine döşeme endüstrisinin görüşlerinin çeşitli organlar ve devlet daireleri tarafından iyi bir şekilde temsil edilmesini sağlayan aktif bir Teknik Komitesi de bulunmaktadır.

FeRFA, sektöre yardımcı olmak için bir sınıflandırma sisteminin kullanılmasını teşvik eder. Hali hazırda ilgili İngiliz Standardı BS8204-6’nın temelini oluşturmaktadır. Reçine sisteminin uygulanan kalınlığına göre farklı reçine tipleri Tip 1 ila Tip 8 olarak tanımlanır. En kalın tip 6 mm’den büyüktür ve en ağır yükleme ve yoğun trafik alanı için etkilidir. FeRFA sınıflandırma sistemi, marka üreticilerinden bağımsız olarak, farklı üreticilerin ürünleri arasında çapraz referans sağlar ve bir reçine döşeme sistemi seçerken faydalı bir rehberlik sağlar.