Yapısal çelikte yeni teknolojilere uyum ön plana çıkacak

Yapısal çelik terimi; taşıyıcı sistemi çelik olan binalar ile endüstriyel tesisler, çok geniş çatılara sahip olan havaalanı yolcu terminalleri, hangarlar, geniş lojistik depoları, AVM, spor salonu, stadyum ve asma köprülerde kullanılan çelik olarak adlandırılıyor.

Çelik; binalarda maliyet düşürmesi, yapım süresini kısaltması, hafiflik ve güvenlik gibi etkenlerden dolayı diğer yapıların yanında alternatifli bir malzeme olarak dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak endüstriyel yapılarda ve altyapı çalışmalarında kullanılsa da son zamanlarda konutta çelik kullanımı yaygınlaşıyor. Özellikle deprem kuşağında bulunan ülkelerde çelik yapı kullanımı yüksek oranlarda bulunuyor. Türkiye’de de son yıllarda çelik yapı kullanımının bilinci artış gösteriyor. Gelişen teknolojiye çelik sektörünün kayıtsız kalamayacağı dile getirilirken, özellikle Bütünleşik Bina Tasarımı (Building Information Modelling – BIM) sisteminin yaygınlaştığı ifade ediliyor.

Türkiye’nin de bu sisteme hazır olabilmesi için çalışmaların başlatılması gerektiğinin altı çiziliyor. Sanayide dijitalleştirme ve tasarımda BIM yaklaşımının kaynakların doğru kullanımının yanında küresel rekabet için de zorunlu hale geldiği vurgulanıyor. Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla sektörün hem tasarım hem kullanım açısından ivmesinin artacağına dikkat çekiliyor.

Sektörün potansiyeli yüksek

Türk yapısal çelik sektörünün tüm bileşenleriyle ciro bazında büyüklüğünün 17 milyar dolar olarak değerlendirildiği belirtilirken, bu yıl yapılarda kullanılan çelik miktarının toplamda 2,2 milyon ton olduğu vurgulanıyor. Endüstriyel yapıların yaklaşık yüzde 50’sinin çelik taşıyıcı sistemle yapıldığı, ticari ve kamu yapılarında da küçük bir artış gözlemlendiği, konut sektöründe ise artışın yok denecek kadar az olduğu vurgulanırken, bilincin artması ve gerekli çalışmaların yapılmasıyla konutlarda çelik kullanımının artacağı görüşü hakim. Sektörün potansiyelinin yüksek olduğu belirtilirken, deprem kuşağında yer alan Türkiye için güvenlik anlamında da çeliğin önemine dikkat çekiliyor. Türkiye’de imal edilen çelik yapıların yaklaşık üçte birinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgelerine, Rusya’ya ve Orta Asya ülkelerine ihraç edildiğini kaydedilirken, çelik yapı bileşenleri ihracatının ise 1,5 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade ediliyor.

Konutta çelik kullanımı yüzde 1

2016 yılı Türk Yapı Sektörü Raporu’nda verilen bilgilere göre Türkiye’deki binaların yüzde 5’inde taşıyıcı sistemin çelik olduğu aktarılırken, öncelikli olarak endüstriyel yapılarda çeliğin kullanıldığı aktarılıyor. Çeliğin konutlarda kullanımının ise yüzde 1’i geçmediği belirtiliyor. Yapılan mega projelerle çeliğe talebin arttığı ve önümüzdeki dönemlerde de bu talebin artış göstereceği belirtiliyor. Yine rapordaki bilgilere göre Türkiye’de hafif çelik yapı inşa etme kapasitesinin yıllık 4 milyon metrekareye ulaştığı, çelik konstrüksiyon üretim kapasitesinin 4 milyon ton olduğu ifade ediliyor.