Yargıtay’da Konut Teslimlerinin Gecikmesiyle İlgili Önemli Karar

Yargıtay, konutun geç teslim edilmesinden dolayı yaşanan kira kaybı nedeniyle davanın, aylık kira bedeline göre değil, kaybın yaşandığı ayların kira bedelinin toplamı doğrultusunda açılması gerektiğine karar verdi.

2011 yılında gayrimenkul kira sözleşmesi imzalayarak 206 bin 339 TL bedelle konut satın alan bir vatandaş, sözleşmede konutun 24 ay içerisinde tesliminin kararlaştırıldığını ancak konutun 3 Şubat 2014 yılında teslim edildiğini ileri sürerek aylık 500 TL’nin tahsiline karar verilmesini istedi.

Mahkemece, dava değerinin 6502 sayılı Kanunu’nun 68. maddesinde belirtilen hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının altında kaldığı ve değeri 3 bin TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmadan tüketici mahkemesi nezdinde dava açılamayacağı, hakem heyetine müracaatın dava şartı olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verildi.

Yargıtay’da temyiz edildi

Karar Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığınca kanun yararına temyiz edildi. Mahkemece, dava değeri 500 TL olarak belirlenip, yukarıda belirtilen gerekçe ile sonuca gidilmiş ise de; dava dilekçesinde 20 Nisan 2013 – 02 Nisan 2014 tarihleri arasındaki kira kaybına mahsuben aylık 500 TL’nin tahsili istendiği, bu kapsamda dava değerinin, aylık 500 TL’den 11 ay için talepte bulunulduğu gözetildiğinde 5 bin 500 TL olduğu belirlendi.

Yargıtay, dava değerinin hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının üzerinde olduğunu gözeterek, mahkemece verilmiş kararı yasaya aykırı bularak bozdu.